ถ้าสื่อสารไม่เป็น แม้แต่มิตรก็กลายเป็นศัตรู

“ความห่างไกลไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราไม่เข้าใจกัน การขาดการสื่อสารที่ดีต่างหากที่ทำให้แม้แต่มิตรก็กลายเป็นศัตรู”

ประโยคด้านบนอยากสื่อสารถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบการสื่อสารในระดับประเทศนะคะ เพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความผิดพลาดในการสื่อสารของผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน ที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทั้งประเทศ แต่กลายเป็นว่าการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องมีการออกมาแก้ไขเนื้อหาประกาศถึงสองครั้ง

ยิ่งในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียเป็นอันดับหนึ่ง การสื่อสารที่สับสน ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง เกิดความแตกตื่นของผู้คนในสังคม ก่อนจะปิดวันด้วยการถูกลดระดับความน่าเชื่อของทีมงาน

เอาเข้าจริงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นไม่เคยง่ายเลยนะคะ ยิ่งในปัจจุบันที่มีสื่อเกิดใหม่หลากหลายประเภท ยิ่งทำให้การสื่อสารในปัจจุบันต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะแค่พูดผิดไปคำเดียวก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวระดับประเทศ ก็เคยมีมาแล้ว

ส่วนการสื่อสารในปัจจุบันนั้นความยากจะอยู่ตรงที่ทำอย่างไรการสื่อสารจากต้นทางจะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ครบทุกสื่อ เพราะแต่ละสื่อนั้นผู้คนมีวิธีรับรู้แตกต่างกัน คนที่อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็นประจำจะได้เปรียบที่สุด เพราะอ่านแบบเก็บรายละเอียด ส่วนวิทยุกับโทรทัศน์นั้นเป็นการฟังเสียง และดูภาพ เนื้อหาที่ถูกนำเสนอก็อาจจะไม่ละเอียดนัก ส่วนคนยุคใหม่ที่เข้าเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย จะมีการรับสารที่แย่ที่สุด เพราะส่วนใหญ่จะอ่านเฉพาะพาดหัว หรือโปรยเนื้อหา

และด้วยวิธีรับสารที่แตกต่างกันไปตามสื่อที่ผู้รับสารเลือก เหตุแห่งการเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจเลย ก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น ต้นทางต้องชัด และมีการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันให้ชัดเจนเสียก่อน ก่อนจะสื่อสารให้คนหมู่มากฟัง ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าออกข่าวไปคนละทาง เหมือนไม่อ่านไลน์กลุ่มดังเช่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขึ้นมาอีก

การสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ใช้ภาษาง่าย ๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจในช่วงเวลาแบบนี้สำคัญมาก นะคะ เพราะมันหมายถึงการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเรา อย่าทำหน้าที่แค่อ่านคำประกาศ แต่ควรทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชน เพราะหน้าที่ของ Spokesperson นั้นคือการพูดแทนคนอื่น เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นในสังคมเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน หากเกิดการเข้าใจผิด ชาวบ้านเขาไม่มารุมด่าคนส่งสารหรอกค่ะ แต่เขาจะด่าคนที่คุณพูดแทนเขาต่างหาก

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ