อัพเดตกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 มีใครบ้าง?


ภาพจาก freepik.com

ในช่วงสัปดาห์นี้ บ้านเรามีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงมีกลุ่มอายุที่หลากหลายขึ้น หลังพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ (4 เดือน และ 6 เดือน) กลายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อด้วยเช่นกัน จึงเกิดคำถามตามมาว่าใครคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บ้าง นอกเหนือจากผู้ป่วยด้วยโรคอื่นที่สุ่มเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอยู่แล้ว

ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป

หากพิจารณาจากกรณีของประเทศอิตาลีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากปัจจัยความไม่พร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ทั้งหมด จนทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ต้องเลือกให้การรักษาผู้ที่มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าแล้ว

ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้นกันโรคที่ค่อนข้างต่ำของผู้สูงวัย ที่ทำให้กลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอายุช่วงอื่น ๆ โดยพบว่า 83 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อในอิตาลีล้วนมีอายุมากกว่า 60 ปี เช่นเดียวกับจีน ต้นตอของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีสถิติยืนยันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนั้น นอกจากกลุ่มที่มีอาการป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อนแล้ว ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนั่นเอง

สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) ที่ระบุว่าเคสผู้ป่วยหนักที่อยู่ในห้องไอซียูของสหรัฐฯ ในระหว่างวันที่ 12 ก.พ.-16 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียว แต่หากพิจารณาเฉพาะอัตราการเสียชีวิตพบว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปคือกลุ่มเสี่ยงสูงสุด

ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี 

ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีลงมา พบว่าข้อมูลผู้ป่วยในประเทศจีนและอิตาลีต่างไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือความเสี่ยงที่จะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตนั้นมีค่อนข้างต่ำ แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯ จะระบุว่าสถิติผู้ป่วยที่มีอายุในช่วงระหว่าง 30-40 ปี ที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19 อยู่ในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมก็ตาม

เด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี

ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 9 ปีลงมา กลับเป็นกลุ่มที่พบว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่าอายุช่วงอื่น ๆ หรือหากติดเชื้อก็ไม่แสดงอาการรุนแรงใด ๆ ซึ่งพ้องกับข้อมูลที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ของสหรัฐฯ วิเคราะห์กรณีของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศจีน 72,000 รายแล้วพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเด็กแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อีกทั้งไม่พบว่ามีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตจากโรคนี้ด้วย!

หญิงตั้งครรภ์

นอกจากนี้ ล่าสุด มีการยืนยันกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากพบว่าสตรีตั้งครรภ์เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ COVID-19 อีกกลุ่มหนึ่ง เพราะโดยปกติคนท้องมักเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะภาวะปอดอักเสบได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว และ COVID-19 ก็เป็นโรคที่เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายปอดด้วยเช่นกัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีข่าวดีให้พอเบาใจได้ว่าเคสที่พบในประเทศจีนนั้น ไม่มีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์แต่อย่างใด

ที่มา : theconversation.com / wired.comwect.com