คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไป และกลับจากประเทศเสี่ยง COVID-19

วันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ แต่ยังไม่มีประกาศจำกัดการเดินทาง และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของไทยแล้ว ซึ่ง รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 มียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 81,002 คน เสียชีวิตแล้ว 2,762 คน และรักษาหาย 30,098 คน

วิธีเตรียมพร้อมหากจะเดินทางไปยังประเทศ ที่มีความเสี่ยงไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19
  1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย และกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
  2. สังเกตตัวเองและคนรอบข้าง หากรู้สึกว่าตัวเองหรือเห็นคนรอบข้างมีอาการป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัยทันที
  3. ของที่ต้องมีติดกระเป๋า ได้แก่ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์เจล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกการเดินทาง
สิ่งที่ควรทำ
  • ล้างมือสม่ำเสมอ
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  • ถ้าต้องไปตลาดค้าสัตว์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • ไม่สัมผัสสัตว์ป่วยหรือตาย
สิ่งที่ไม่ควรทำ
  • นำมือสัมผัส หู ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  • ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศ ที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19

ประเทศไทย ไม่มี นโยบายกักกันผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งทางเครื่องบินพาณิชย์และทางเรือสำราญ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากตรวจพบไข้ ตั้งแต่ 37.5 องศา และพบว่ามีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล หรือโทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

ข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค