นักกีฬาคนตาบอด-โบว์ลิ่ง สวัสดีปีใหม่ “บิ๊กนิดหน่อย”

    นักกีฬาคนตาบอด- โบว์ลิ่ง สวัสดีปีใหม่ ประมุขพารา “บิ๊กนิดหน่อย” อวยพร ขอให้มีความสุขตลอดปี 63