อุณหภูมิร่างกายปกติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ผ่านมา

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด รายงานว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ลดลงนับจากปี ค.ศ. 1871

ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่ สิ่งแรกที่หมอและพยาบาลจะทำคือการวัดไข้

ตั้งแต่ ค.ศ. 1871 อุณหภูมิปกติของมนุษย์เราจะอยู่ที่ 37ºc แต่ในรายงานล่าสุดใน eLife นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ดรายงานว่าอุณหภูมิร่างกายปกติของมนุษย์นั้นลดลง นั่นหมายความการอ่านค่าอุณหภูมิร่างของแพทย์ก็จะต้องเปลี่ยนไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3 ครั้ง ซึ่งรวบรวมตั้งแต่ปี 1862 ถึง 2017 ครั้งแรกระหว่าง ค.ศ.1862-1930 ครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1971-1975 และครั้งสุดท้ายเมื่อ ค.ศ. 2007-2017 ผ่านการอ่านอุณหภูมิร่างกายทั้งหมดมากกว่า 677,000 ครั้ง จากคนไข้ทั้งหมด 190,000 คน พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ลดลง 0.029ºc ต่อทศวรรษ

Julie Parsonnet ศาสตราจารย์ด้านยาของมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด กล่าวว่า “ปัจจุบันเรามีโภชนาการที่ดี วิทยาการทางแพทย์ที่ดี และมีสุขภาพที่ดีขึ้น เรามีเครื่องปรับอากาศและฮีตเตอร์ เราจึงอยู่สบายมากกว่าเมื่อก่อน เราไม่ต้องดิ้นรนทำให้ร่างกายอบอุ่น ดังนั้นจึงส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายของเราเปลี่ยนไปได้”