ปล่อยปลาอย่างไร ให้ไม่ทำลายระบบนิเวศ

การปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นสิ่งที่ถูกสั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า ถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะได้ปลดปล่อยความเป็นอิสระและช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ไม่ให้ถูกกักขังหรือไม่ให้ถูกนำไปทำอาหาร ไม่เพียงเท่านี้ เพราะเรายังมีความเชื่อกันอีกว่า การปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำ จะช่วยเสริมบุญบารมีในเรื่องที่แตกต่างออกไป ตามชนิดของสัตว์ที่เราทำการซื้อมาปล่อย แต่หลังจากที่เราปล่อยไปแล้ว เคยสงสัยไหมว่าสัตว์เหล่านั้น จะไม่ไปรุกรานสัตว์น้ำพื้นถิ่น ไม่ทำลายระบบนิเวศ หรือจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน อย่างไร?

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกรมประมง ในเรื่อง “ปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญ” มาฝากกัน โดยคุณสามารถเลือกพันธุปลาและชนิดของสัตว์น้ำ ไปปล่อยตามสถานที่ที่เหมาะสมได้ ดังนี้

  • ปลาบึก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ควรปล่อยลงในแม่น้ำหรือคลอง ที่มีระดับน้ำลึกและไหลแรง เนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องใช้พื้นที่กว้างในการดำรงชีวิต
  • กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะ ดังนั้นไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำ ควรหาที่นาหรือคลองที่เป็นธรรมชาติ มีกอหญ้าหรือไม้น้ำจะดีกว่า เพราะกบก็จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย และยังเป็นที่อยู่ของแมลง ซึ่งเป็นอาหารของกบอีกด้วย
  • ปลาไหล ควรปล่อยลงในแม่น้ำห้วยหนอง คลองบึง บริเวณที่มีดินเฉอะแฉะ และกระแสน้ำไหลไม่แรงมาก เนื่องจากปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัย
  • ปลาช่อน ปลาดุกอุย ปลาหมอไทย ควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งบ้าง และควรเป็นน้ำสะอาด

*** ปลาซัคเกอร์หรือปลาเทศบาล ปลาดุกบิ๊กอุย เต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดง ตะพาบใต้หวัน สัตว์น้ำเหล่านี้เมื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะก็จะรุกรานสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยโดยตรง จนทำให้ปลาพื้นเมืองของไทยบางชนิดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ***

ทั้งนี้ กรมประมงยังได้แนะนำอีกว่า ก่อนปล่อยสัตว์น้ำ ควรสังเกตุคุณภาพของน้ำด้วย โดยสีของแหล่งน้ำที่จะปล่อยต้องมีสีไม่ดำหรือสีเขียวเข้มจัด เนื่องจากเป็นน้ำที่มีระดับออกซิเจนน้อย หากปล่อยไปสัตว์น้ำจะอยู่ไม่ได้ และการปล่อยสัตว์น้ำจะต้องเลือกสัตว์ที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคสู่ธรรมชาติ ควรป่อยสัตว์น้ำในเวลาเช้่าหรือเย็น หากปล่อยสัตว์น้ำในขณะที่ร้อนจัด อาจทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันได้

ต่อจากนี้ไปผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่จะเสริมสร้างบุญกุศลด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขอให้คำนึงถึงหลักคิดง่ายๆ ก่อนจะปล่อย นั่นก็คือ หลัก 2 ป. ป.ปล่อยสัตว์น้ำสายพันธุ์ไทยแท้ และ ป.ปล่อยให้ถูกที่ถูกเวลา เพราะสัตว์น้ำบางชนิด จำเป็นต้องอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้น

ข้อมูลจาก : กรมประมง