ความรักไม่ใช่เวเฟอร์ ที่จะแยกเลเยอร์เพื่อคบซ้อนกันได้!

ในทางของความรักระหว่างคนทั้งสองนั้น ไม่ใช่ว่าจะใช้เพียงความรักเท่านั้นถึงเอาอยู่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือความผูกพัน การเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์ และพิศวาสกันอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าการคบหากันจะแปลว่าเป็นเจ้าของกันและกันไปเสียทั้งหมด อย่างน้อยการเปิดพื้นที่ก็เป็นการเรียนรู้กันและกันอยู่ตลอดอีกอย่างหนึ่ง

ทีสำคัญอีกอย่างคือการมีแฟนคือควรมีการนึกถึงใจเขาใจเรา หากไม่ต้องการหรือไม่อยากรับการกระทำแบบไหนก็ไม่ควรทำแบบนั้นเองด้วย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้ทำกันไม่ได้ กลายเป็นว่าส่งผลไปถึงบทสรุปแย่ ๆ ได้หลายทาง และทางที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือ การคบซ้อน

หลายสิ่งหลายอย่าง มีเยอะ คือดูดี แต่กับเรื่องความรักถ้ามีแฟนเยอะนั่นคือความเห็นแก่ตัวในรูปแบบหนึ่งของคนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ใคร่ครวญถึงผลกระทบอื่น ๆ ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนที่เป็นตัวจริงของตัวเอง แน่นอนว่าความรู้สึกต่อสิ่งเร้าภายนอกนั้นมันสามารถกระตุ้นความอยากของทุกคนได้ แต่ซึ่งเราต้องควบคุมความอยากในส่วนนั้นให้ได้โดยคิดถึงคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนของเราให้มาก ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ว่าด้วยกฎหมายก็ตามแต่มันคือสัญญาใจระหว่างกันและกัน

ความไขว้เขวย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับใครก็ตามแต่ความคิดไตร่ตรองนั้นย่อมสำคัญกว่าทุกสิ่ง อย่าเห็นแก่ตัวเพียงเพราะสิ่งฉาบฉวยและปล่อยให้อีกฝ่ายต้องจมทุกข์ ถึงแม้การแอบมีแอบคบคนอื่นจะถูกประดิษฐ์อย่างแนบเนียนเป็นความลับแต่ควรพึงตระหนักไว้เถอะว่า ความลับมันไม่สามารถลับได้ตลอด และเมื่อวันใดวันหนึ่งความโกลาหลที่เกินอำนาจรับมือของคุณเกิดขึ้นมา ความซวยทั้งหมดจะมาตกอยู่ที่ตัวคุณเอง