แชมป์เอฟวันสิงห์วอเตอร์สปอร์ตที่บางเสร่

เรือจากBGCแรงจัดเข้าป้ายทั้งสองโมโต แชมป์เอฟวันสิงห์วอเตอร์สปอร์ตที่บางเสร่