ภาณุวิชญ์ แชมป์อาชีพแรก

ภาณุวิชญ์ หยิบแชมป์อาชีพแรก สิงห์-ทีดีที กบินทร์ฯ