เปิดสอน ‘วิชาภาวะโลกร้อน’ ที่แรกในโลก

ถือเป็นวิกฤติที่หลายคนกำลังจับตามองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นกระแสที่ถูกโหมให้ถูกพูดถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้น หลายฝ่ายจับตามองและร่วมมือกันหาวิธีบรรเทาอาการป่วยของดาวดวงนี้ที่ชื่อว่าโลก

ปัญหาที่เกิดขึ้นและสั่งสมพอกพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องของขยะพลาสติกที่ล้นไปทั่วทุกพื้นที่ อากาศที่แปรปรวนและอุณหภูมิสูงขึ้นในทุกปี ส่งผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของสรรพสิ่งที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่บนโลกอย่างสอดคล้องต้องกัน กลายเป็นการกระตุ้นให้มีความกระเตื้องต่อปัญหาที่มากมายเหล่านี้ ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเสียด้วยซ้ำ

ล่าสุด North of Tyne ภูมิภาคทางตอนเหนือของอังกฤษได้จัดตั้งโครงการเพิ่มวิชาใหม่ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก ๆ เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและเสริมสร้างความเข้าใจในการรักษ์โลกมากขึ้น ให้กับเด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมและมัธยม ซึ่งเป็นโครงการ EduCCate Global ที่รับรองจากสหประชาชาติ โดยเบื้องต้นเป็นการอบรมครูจากโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนต่อไป

Jamie Driscoll นายกเทศมนตรีของ North of Tyne กล่าวว่า ที่นี่เป็นที่แรกที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เด็กทุกคนเพื่อการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในไม่ช้า

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กต้องเรียนรู้ ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางสามัญสำหรับชั้นประถมและมัธยม การเรียนการสอนนี้มีแกนหลักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว สุขภาพ การเงิน อีกทั้งยังรวมไปถึงเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศด้วย และยังมีโครงการผลักดันให้ทุกโรงเรียนในประเทศอังกฤษมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาภาวะโลกร้อนอีกด้วย

วิกฤติของสภาพอากาศในโลกใบนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วง ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากกับภาวะโลกร้อนนี้ และแน่นอนว่าประโยชน์จากการปลูกฝังความรู้ถึงการตระหนักเห็นปัญหาโลกร้อนให้กับเด็ก จะสามารถปลูกสร้างความคิดการทำเพื่อส่วนรวมและสำนึกรักษ์โลกได้อย่างยั่งยืนอีกหนึ่งช่องทาง เป็นตัวอย่างที่ดีในการบรรเทาความโหดร้ายของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในระยะยาว