5 เทรนด์ต้องจับตาในรอบสัปดาห์

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 ปี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา 54 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เปิดร่าง 12 นโยบายหลัก ของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2”

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล สำหรับนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา จะมีความหนาประมาณ 40 หน้า โดยภายในเล่มนโยบายที่จะแถลง แบ่งเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3.การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10.การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

“เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” วิกฤตหนัก ระดับน้ำลดลงเหลือเพียง 4%

นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบุรุงรักษาเขื้อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงวิกฤต หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ล่าสุดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ 4.82 หรือมีน้ำสะสมอยู่ที่ 46 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 960 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่มีฝนตกลงมาในลุ่มน้ำป่าสักเลย ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน แต่ทางเขื่อนป่าสักจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภค จากสภาพน้ำที่ลดลงของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปีนี้ ทำให้มองเห็นชุมชนเก่า บ้านเรือน วัด ที่ถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้เขื่อน โผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นอีกครั้งในรอบหลายปี และจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดของเขื่อนในช่วงหน้าแล้ง

คมนาคม เตรียมลดค่าโดยสาร รถเมล์-รถไฟฟ้า หลังแถลงนโยบาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและทางด่วน ว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเสร็จ ทางกระทรวงคมนาคมจะมีของขวัญที่จะมอบให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเด็นเรื่องค่าโดยสารที่ขณะนี้ในระบบขนส่งมวลชนทางรางมีราคาที่สูงมากนั้น ยอมรับว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีความกังวลมาก จึงได้จัดให้การพิจารณาค่าโดยสารเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องนำมาพิจารณาก่อน ดังนั้นหลังการแถลงนโยบายจะมีความชัดเจน และเป็นข่าวดีเรื่องค่าโดยสารให้กับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลนี้มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมจะลงไปดูรายละเอียดในเรื่องของประเด็นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีกระแสเรียกร้องว่า ราคาค่าโดยสารของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งการพิจารณาจะคำนึงถึงปัจจัย 2 ด้านด้วยกัน คือ ช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพ และรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบ ก็จะต้องไม่เป็นภาระจนเดือดร้อนจนอยู่ไม่ได้

โรงเรียนกางแผนประเมิน โต้กลั่นแกล้งครูข้ามเพศ ย้ำยึดผลงาน

จากกรณีนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ โพสต์เรื่องราวของครูข้ามเพศคนหนึ่ง ถูกผู้บริหารกดดันและกลั่นแกล้ง เนื่องจากแต่งกายเป็นผู้หญิงมาสอนหนังสือ โดยไม่ให้ผ่านประเมิน บีบให้ออกจากราชการ ซึ่งข้อตกลงที่ทางคณะกรรมการประเมินได้จัดทำ เป็นข้อตกลงกับนายอุกฤษฏ์ จัดสนาม หรือครูบอล อายุ 27 ปี ครูข้ามเพศ ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีข้อควรปฏิบัติทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งรวมถึงเรื่องไว้ผมและแต่งกาย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2516 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดย นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการตำแหน่งรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ได้ระบุอีกว่า คณะกรรมการยึดมั่นในผลงาน จึงขอให้ผู้ปฏิบัติพิสูจน์ตนที่ผลงานของตน