เราจะอยู่ห่างจากโรคสมองเสื่อมได้อย่างไร

สำหรับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นโรคสมองเสื่อม กำลังจะกลายเป็นอาการป่วยที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งกับตัวเลขของผู้ป่วยทีเ่พิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้โรคสมองเสื่อม ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างเดียว แต่ อาการสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองอุดตัน อาการสมองเสื่อมจาก ลิววี่ บอดี้ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายและมีการเห็นภาพหลอนประกอบ อาการสมองส่วนหน้าและส่วนขมับเสื่อม ที่จะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้

ข้อมูลในข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อกับอาการสมองเสื่อมที่คุณผู้อ่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งจากโรงพยาบาล หรือ เว็บไซต์ทางการแพทย์ แต่สำหรับบทความนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่จะป้องกัน และ ทำให้ตัวคุณผู้อ่านเองห่างไกลจากโรคสมองเสื่อม แม้ว่าจะมีผลวิจัยว่า บุคคลที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีอาการเช่นเดียวกัน แต่เราจะไม่ยอมเป็นเหมือนพ่อแม่หรือ ญาติพี่น้องเรา แล้วทำอย่างไรถึงจะห่างไกลจากโรคสมองเสื่อม

1.

ผลการศึกษาของสถาบันสุขภาพในประเทศอังกฤษ ที่กำหนดกลุ่มทดสอบจำนวน 200,000 รายได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการหลีกเลี่ยง หรือ ทำตัวให้มีความเสี่ยงน้อยลงจากอาการสมองเสื่อม เริ่มจากการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้นักวิจัยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยตอบคำถามเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจำนวนคนที่ตอบคำถามในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมค่อนข้างน้อยแม้ว่าจะมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม โดยพวกเขาตอบคำถามว่า

– ไม่สูบบุหรี่ หรือ เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้ว
– มีการออกกำลังกายอย่างน้อย 2.30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– มีวิถีการกินที่ถูกตามหลักโภชนาการและมีการกินผลไม้ ผัก ในทุกวัน ขณะเดียวกันก็กินปลาอย่างน้อยสองครั้งต่อ
สัปดาห์
– ดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัปดาห์ละหนึ่งแก้ว

2.

ส่วนกลุ่มทดลองอีกกลุ่มที่ตอบคำถามและมีความเสี่ยงจะเป็นโรคสมองเสื่อมแม้ว่าจะไม่มีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมาก่อน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไร

– ยังคงสูบบุหรี่อยู่
– ไม่ค่อยออกกำลัง
– แม้ว่าจะควบคุมอาหารแต่ก็ไม่ค่อยกินผักและผลไม้ แต่กินเนื้อเป็นประจำทุกสัปดาห์
– มีนิสัยที่ชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอย่างยิ่ง

3.

ด้วยการทดสอบที่แสดงให้เห็น จะพบกว่าโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยจากพันธุกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงวิธีการใช้ชีวิตที่ทำให้ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมนั้นเพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ววิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จากโรคสมองเสื่อม ไม่ว่าจะมาจากพันธุกรรมหรือวิถีการใช้ชีวิต คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมตามช่วงวัย อันหมายถึงการจัดระเบียบชีวิตตัวเอง ทั้งการพักผ่อน ออกกำลังกาย และ โภชนาการในการ เพื่อให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยไม่ต้องมีความกังวลใจจากการเจ็บป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม