สุขภาวะของคนไทยในค่าเฉลี่ยความสูง

รายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557-58 นั้นระบุว่า ค่าเฉลี่ยความสูงของผู้หญิงไทยจะอยู่ที่ 158 เซนติเมตร ส่วนผู้ชายค่าเฉลี่ยความสูงจะอยู่ที่ 171 เซนติเมตร ซึ่งถ้าพิจารณาจากสถิติดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าความสูงของคนไทยนั้นยังมีสัดส่วนพอกับเพื่อนบ้านในอาเซียน แต่ก็ยังมีความสูงน้อยกว่า ชาวญี่ปุ่น หรือ เกาหลีใต้ ที่ทุกวันนี้มีการพัฒนารูปร่างให้มีค่าเฉลี่ยความสูงที่เพิ่มขึ้นจากในอดีต

เรื่องของความสูงของคนไทย ทั้งชายและหญิงนั้น เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากการเติบโตในวัยเด็ก ทั้งการดื่มนม การออกกำลังกาย ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ร่างกายหลั่ง Growth Hormone แม้หลายคนจะแย้งว่าได้รับพันธุกรรมจากพ่อแม่เลยทำให้ส่วนสูงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่แท้จริงแล้วร่างกายสามารถพัฒนาความสูงด้วยปัจจัยที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ แล้วความสูงนั้นสำคัญอย่างไร ส่งผลต่ออะไรบ้างนั้น มาดูกัน

ความสูง บ่งบอกถึงพัฒนาการร่างกายของคนในประเทศ

ด้วยค่าเฉลี่ยความสูงของ ผู้ชายที่ควรสูง 171 เซนติเมตร และ ผู้หญิงที่ควรสูง 158 เซนติเมตร ยังถือว่าเป็นมาตรฐานของชาวเอเชีย แต่ถ้าสามารถทำให้เกิดพัฒนการความสูงในเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ได้ ก็น่าจะเป็นการดีไม่น้อยที่จะได้เห็น มาตรฐานความสูงของคนไทยที่ เทียบเท่ากับญี่ปุ่น หรือ เกาหลี

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยความสูงของผู้ชายเกาหลีในช่วงอายุ 18-19 ปีจะอยู่ที่ 173.5 เซนติเมตร และ ผู้หญิงจะอยู่ที่ 160 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงที่มีพัฒนาการขึ้นทุกปี (ข้อมูลจาก www.disabled-world.com) และด้วยความสูงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดูแลโภชนาการภายในประเทศเป็นอย่างดี รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของเด็กที่อยู่ในช่วงวัยของการเจริญเติบโต

ความน่าเป็นห่วงเรื่องความสูงในเมืองไทย

รายงานล่าสุดจากกรมอนามัย เมื่อเดือนพฤษภาคม นั้นระบุว่า เด็กไทยอายุ 6-14 ปี ยังมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 8.8 ซึ่งโดยความสูงเฉลี่ยของเด็กไทยเมื่ออายุ 12 ปี ในเด็กหญิงควรสูงที่ 155 เซนติเมตร ปัจจุบันอยู่ที่ 149.9 เซนติเมตร ส่วนเด็กชายควรอยู่ที่ 154 เซนติเมตร ปัจจุบันอยู่ที่ 148.6 เซนติเมตร

ปัจจัยที่ทำให้ความสูงของเด็กไทยบางกลุ่มยังมีภาวะเตี้ยมาจากการดื่มนม และ การออกกำลัง ซึ่งในเด็ก อาจหมายถึงการกระโดดโลดเต้น เพื่อให้เกิดแรงกระแทกและการยืดเหยียด จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกและทำให้สูงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้ Growth Hormone ได้ทำงาน

สุขภาวะของคนไทยในค่าเฉลี่ยความสูง

จากรายงานของกรมอนามัย ทำให้เห็นว่าระบบโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในเด็กของเมืองไทยนั้นยังไม่เป็นไปอย่างทั่วถึง แม้จะมีโครงการนมโรงเรียน แต่เด็กก็ได้ดื่มเฉพาะที่โรงเรียน ถ้ามีการดื่มอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยเรื่องความสูงของเด็กได้ดีกว่านี้ นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันที่ ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ล้วนเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ความสูงของเด็กไทยบางกลุ่ม ลดลง

ปัจจุบันนอกจากปัญหาเด็กจะมีความสูงลดลงแล้ว ยังมีภาวะอ้วนเข้ามาเกี่ยวข้อง อันสืบเนื่องมาจากนิสัยการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันที่นิยมพาเด็กเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดและดื่มน้ำอัดลม รวมไปถึงติดรสหวาน ดังนั้นเรื่องของความสูง จึงไม่ได้หมายถึงแค่บุคลิกภาพที่ดีในชายและหญิง แต่ยังบ่งบอกถึงสุขภาวะของคนไทย ในการบริโภคอาหารในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายเมื่อเติบโตขึ้น