ภาพนี้จะบอกว่าคุณเครียดแค่ไหน

ลองมองภาพนี้้เพื่อวัดว่าคุณมีความเครียดมากแค่ไหน ถ้าคุณเห็นความเคลื่อนไหวในภาพช้ามากเท่าไร ก็เท่ากับว่าคุณสามารถควบคุมความเครียดที่คุณมีได้มากเท่านั้น 

ส่วนคนที่เห็นภาพนี้แล้วเห็นความเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองให้มาก เพราะมีผลทดสอบว่า อาชญากรมักจะมองภาพนี้ แล้วเห็นความเคลื่อนไหวในภาพ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 

แต่ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นภาพลวงตา ก็ขอให้คุณลองปรินท์ภาพนี้ลงกระดาษจะเป็นสีขาวดำก็ได้ แล้วลองทดสอบดูว่าสิ่งที่คุณเห็นในภาพนั้นเคลื่อนไหวหรือไม่ แล้วคุณจะได้รู้ว่าความจริงแล้วคุณรับมือกับความเครียดได้ดีแค่ไหน