เมื่อพลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร

ในทุกวันนี้ปัญหามลพิษจากขยะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของสรรพสัตว์ทุกชนิดรวมถึงมนุษย์เองด้วย ที่เป็นทั้งผู้สร้าง(พลาสติก)และผู้ทำลาย(ระบบนิเวศ) โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างมักง่ายหลังการใช้งาน กลายเป็นขยะที่ยากในการกำจัดให้หมดไปในตอนนี้

ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือไม่ว่าจะมองไปที่ไหนเรามักจะเห็นเศษขยะอยู่ในสายตาไม่มากก็น้อยในทุกที่ และผู้ที่ได้รับผลเสียจากพลาสติกเหล่านี้จำนวนมากก็คือสัตว์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ทะเล โดยมีงานวิจับระบุว่าปัจจุบันมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงทะเลปีละไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน ทั้งจากการพัดพาจากแหล่งน้ำที่สะสมหรือจาดน้ำมือมนุษย์โดยตรง

หลายต่อหลายเหตุการณ์ที่คอยเตือนใจมนุษย์อย่างเราคือภาพของสัตว์ เช่น นกทะเล ปลาทะเล วาฬ ที่ตายจากการกินพลาสติกโดยคิดว่าเป็นอาหาร โดยแต่ละปีมีสัตว์ที่ตายเพราะพลาสติกเป็นจำนวนมาก

ไมโครพลาสติก ทุกหนแห่ง

ไมโครพลาสติกคืออะไร มันคือเศษพลาสติกขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ที่มาจากถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นพลาสติก หลอดพลาสติก เป็นต้น ขยะพลาสติกเหล่านี้ถูกแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายปนเปื้อนไปในทุกมหาสมุทรทั่วโลก

พลาสติกในห่วงโซ่อาหาร

สิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งเกี่ยวกับขยะพลาสติกก็คือ พบว่าในกระเพาะของสัตว์น้ำจำนวนมากมีไมโครพลาสติกปะปนอยู่ด้วย แม้แต่ปลาชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกก็พบการปนเปื้อนนี้อยู่ด้วยเช่นกัน ด้วยความที่ขยะพลาสติกเล็กจิ๋วนั้นไม่ย่อยสลายจึงเกิดการสะสมอยู่ในร่างกายของสัตว์น้ำที่กินมันเข้าไป

โดยลำดับของห่วงโซ่อาหารนั้น ปลาใหญ่กินปลาเล็กทำให้เกิดการส่งต่อการสะสมพลาสติกเป็นทอด ๆ นี้ สุดท้ายเมื่อมนุษย์กินปลาเหล่านี้จึงทำให้โอกาสที่จะมีไมโครพลาสติกเข้ามาสะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์ด้วยนั้นเกิดขึ้นง่ายมากและแทบจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย

การสะสมที่ไม่มีทางลดลง

มีการวิจัยและทดลองโดยการตรวจอุจจาระจากคน จากกลุ่มตัวอย่าง 8 ประเทศ พบว่าพบไมโครพลาสติกสะสมอยู่ในอุจจาระของมนุษย์ด้วย และที่น่าตกใจคือผู้ทดลอง 2 คนจากกลุ่มนั้นไม่ได้ทานปลาชนิดใดเลยตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนการทดลอง นั่นแปลว่าการสะสมของพลาสติกในร่างกายนั้นมาจากปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นการดื่มน้ำจากขวดพลาสติก หรืออาหารที่ห่อด้วยพลาสติก และพลาสติกที่พบในกลุ่มผู้ทดลองนั้นมีการสะสมของพลาสติกที่แตกต่างกันถึง 9 ชนิด

ซึ่งพลาสติกที่สะสมในร่างกายมนุษย์นั้นถึงแม้จะไม่ได้มีจำนวนมากจนส่งผลในระยะสั้น แต่สามารถบ่งบอกได้ว่าปริมาณพลาสติกนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ในขณะที่ทั่วโลกต่างเกิดปัญหาขึ้นมากมาย แต่ปัญหาเล็กน้อยที่สามารถสะสมเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ก็ไม่ควรถูกมองข้ามเช่นกัน ความตื่นตัวในเรื่องผลกระทบของมลพิษทางขยะจากพลาสติกที่ไม่ย่อยสบายนี้ แน่นอนว่าในตอนนี้สามารถบรรเทาลงได้อยู่เป็นอย่างน้อย แต่หากละเลยและปล่อยผ่านไปมันสามารถส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน