รายชื่อผู้รับตำแหน่งหัวหน้า ‘พรรคประชาธิปัตย์’ จากอดีตถึงปัจจุบัน

จากการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2562 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในวาระนี้มีผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์(ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรค) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค(ส.ส.บัญชีรายชื่อ) และนายกรณ์ จาติกวณิช(รักษาการรองหัวหน้าพรรค)

Tonkit360 จึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของพรรคประชาธิปัตย์ให้ทุกคนได้อ่านกัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไทยโดยสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489 แต่โดยเนื้อหาหลักแล้วเราจะพาย้อนไทม์ไลน์ดูรายชื่อและประวัติโดยย่อของอดีตหัวหน้าพรรคจนถึงคนปัจจุบัน

พันตรี ควง อภัยวงศ์

ฉายา นายกฯผู้ร่ำรวยอารมณ์ขัน เพราะด้วยบุคลิกเป็นคนสนุกสนาน พูดปราศัยดีมีไหวพริบ อีกทั้งผู้ก่อตั้งตั้งพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคคนแรก และอดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย คือ

  • สมัยที่ 1 : 1 สิงหาคม 2487 – 31 สิงหาคม 2488
  • สมัยที่ 2 : 31 มกราคม 2489 – 24 มีนาคม 2489
  • สมัยที่ 3 : 10 พฤศจิกายน 2490 – 21 กุมภาพันธ์ 2491
  • สมัยที่ 4 : 21 กุมภาพันธ์ 2491 – 8 เมษยน 2491

โดยหลังพ้นช่วงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พันตรี ควง ยังคงอยู่ในแวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ขณะที่อายุได้ 65 ปี รวมวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค 2489 – 15 มีนาคม 2511

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกัย พันตรี ควง รวมถึงยังมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยถึง 4 สมัย คือ

  • สมัยที่ 1 : 17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489
  • สมัยที่ 2 : 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
  • สมัยที่ 3 : 20 เมษายน 2519 – 25 กันยายน 2519
  • สมัยที่ 4 : 25 กันยายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519

ซึ่งในสมัยที่ 4 เกิดเหตุการณ์ที่ชื่อว่า 6 ตุลา 2519 ที่กองกำลังติดอาวุธปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะที่นักศึกษารวมตัวประท้วงการกลับมาของ จอมพลถนอม กิตติขจร โดยหลังจากพ้นจากตำแหน่งนั้น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้วางมือจากการเมือง และลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รวมวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค 2511 – 26 พฤษภาคม 2522

ถนัด คอมันตร์

หรือ พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ สำหรับเส้นทางการเมืองของ ถนัด คอมันตร์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2522 – 3 เมษายน 2525 ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นวาระกระแสนิยมตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์อย่างรุนแรง เนื่องจากความคิดของสมาชิกพรรคแตกแยกกัน

พิชัย รัตตกุล

นายพิชัย เข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี 2501 ในสมัยที่พันตรี ควง เป็นหัวหน้าพรรค ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2525 – 26 มกราคม 2534 และได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยที่นายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

ชวน หลีกภัย

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของไทยและดำรงตำแหน่งถึง 2 สมัย มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2534 – 4 พฤษภาคม 2546 ซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 สมัยนั้น คือ

  • สมัยที่ 1 : 23 กันยายน 2535 – 19 พฤษภาคม 2538
  • สมัยที่ 2 : 9 พฤศจิกายน 2540 – 17 พฤศจิกายน 2543

ปัจจุบันนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

บัญญัติ บรรทัดฐาน

อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2546 – 8 กุมภาพันธ์ 2548 เคยมีตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 2 วาระภายใต้รัฐบาลของนาย ชวน หลีกภัย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากสมัยของนายบัญัติ บรรทัดฐาน โดยเริ่มวาระตั้งแต่ 5 มีนาคม 2548 – 24 มีนาคม 2562 สำหรับบทบาททางการเมือง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ 27 ของไทย โดยตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2551 – 5 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคในช่วงระหว่างการนับคะแนนการเลือกตั้ง มีนาคม 2562

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคสู่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนล่าสุด จากการประชุมวิสามัญเลือกหัวหน้าพรรคในช่วงสายของวันที่ 15 พฤษภาคม นับว่าเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนล่าสุด ผลงานด้านการเมืองของนายจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุขมาก่อนในยุครัฐบาลของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ