ป.โท ออนไลน์ในไทย มีที่ไหนบ้าง?

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ การเรียนคอร์สออนไลน์ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนยุคใหม่ไปแล้ว ซึ่งก็รวมถึงคอร์สเรียน ป.โท ออนไลน์ด้วย ซึ่งวันนี้ Tonkit360 ก็ได้รวบรวมเอามหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทย ที่เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์มาฝากกัน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนแบบออนไลน์ซึ่งมีด้วยกัน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการ การตลาด การเงิน และการจัดการโลจิสติกส์ โดยค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรนั้นอยู่ที่ 242,750 บาท สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครเรียนปริญญาโทออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th และ mbaonline.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านมหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit Cyber University) ก็มีการเปิดสอนปริญญาโทออนไลน์เช่นเดียวกัน โดยมี 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต – การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต – ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง โดยมีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 144,000 บาทเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cyberuonline.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

สำหรับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดนั้น มีการเปิดสอนออนไลน์ภาษาไทยในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีทั้งหมด 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารตราสินค้า และการตลาดดิจิทัล ส่วนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 250,000 บาท ทั้งนี้หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 24 ชั่วโมง ที่ www.stamford.edu

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค (ABAC) ก็มีการเปิดสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยเปิดหลักสูตรสำหรับปริญญาโทออนไลน์แล้ว 3 หลักสูตร คือ M.S. Management, M.S. Information Technology & Management และ M.Ed. Teaching & Technology สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและค่าเล่าเรียน สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.elearning.au.edu หรือ www.grad.au.edu

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้มีการประกาศมาว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 จะเปิดคอร์สในระบบการเรียนแบบออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับ SkillLane โดยการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น ก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโท นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวที่จะเปิดสอน สามารถเลือกเรียนแบบเก็บหน่วยกิต หรือไม่เก็บหน่วยกิตก็ได้และยังเก็บหน่วยกิตได้ถึง 8-10 ปีอีกด้วย สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tu.ac.th