มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 7)

มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนแรก)
มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 2)
มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 3)
มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 4)
มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 5)
มีอะไรดี ที่บรูไน (ตอนที่ 6)

จะว่าแปลกก็ไม่แปลก

จะว่าประหลาดก็ไม่ประหลาด

ที่ทั้งบรูไน ทั้งมาเลเซีย และทั้งอินโดนีเซีย ต่างก็ใช้ Proboscis เป็นสัญลักษณ์ในการโปรโมทการท่องเที่ยว

เพราะ Proboscis Monkey หรือ ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก คือมีเฉพาะที่เกาะบอร์เนียวเท่านั้น

เพราะเกาะบอร์เนียวเป็นที่ตั้งของทั้งบรูไน ทั้งมาเลเซีย คือรัฐซาบะฮ์ และรัฐซาราวะก์

และทั้งอินโดนีเซีย คือจังหวัดกาลีมันตันตะวันออก จังหวัดกาลีมันตันใต้ จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก จังหวัดกาลีมันตันเหนือ และจังหวัดกาลีมันตันกลาง

ดังนั้น การที่ Proboscis เป็นลิงที่พบเฉพาะเกาะบอร์เนียว ทั้งบรูไน ทั้งมาเลเซีย และทั้งอินโดนีเซีย จึงต่างได้ใช้ Proboscis เป็นสัญลักษณ์ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ

เราจึงพบโปรแกรมทัวร์ และของที่ระลึกมากมาย ที่เอารูปลิงจมูกยาว ขึ้นโชว์

Proboscis อาศัยอยู่ในป่าชายเลน บริเวณอุทยานแห่งชาติทันจุงปูติง อุทยานแห่งชาติบาโก และบริเวณลุ่มน้ำคินาบาตางัน ในรัฐซาบะฮ์ ของมาเลเซีย

ตลอดจนผืนป่าภายในรัฐกาลีมันตันทั้งสี่ของอินโดนีเซีย

และแน่นอนที่ บรูไนดารุสซาลาม

โดยปัจจุบัน มีการสำรวจโดยประมาณ ว่ามี Proboscis หลงเหลือในธรรมชาติราว 8,000 ตัว

ข้อมูลจาก www.bruneiresources.com ระบุว่า Proboscis เป็นลิงจำพวกค่าง มีรูปร่างอ้วนลงพุง ขนตามลำตัวสีน้ำตาลแดง มีลักษณะเด่นคือ จมูกที่ยาวเหมือนงวงช้างห้อยเลยมาจนปิดปากตัวเอง ซึ่งมีเฉพาะในตัวผู้ในวัยที่โตเต็มที่แล้ว

โดยทั่วไป Proboscis มีระบบอวัยวะเหมือนกับค่างชนิดอื่นๆ ที่กินกันแต่เฉพาะพืช

เพราะโดยธรรมชาติของกระเพาะอาหารในลิงจำพวกค่างนั้น จะสามารถย่อยได้ดีแต่เฉพาะพืช ดังนั้น Proboscis และค่างต่างๆ จึงกินกันแต่อาหารจำพวกใบไม้และผลไม้ รวมถึงเมล็ดพืชต่างๆ

Proboscis จะหากินในเวลาเช้าตรู่ Proboscis ตัวเมียที่อาวุโสที่สุด จะรับอาสาเป็นผู้นำในการเดินทางแต่ละครั้ง และ Proboscis ตัวผู้ที่แก่ที่สุด จะเป็นผู้เดินปิดท้ายขบวน

โดยปกติ Proboscis จะมีรัศมีทำการประมาณ 2 กิโลเมตรจากที่พักอาศัย ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับลิงชนิดอื่นๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าพื้นที่หากินของ Proboscis กินอาณาบริเวณที่กว้างมาก

หลังจากทานมื้อเช้าแล้ว Proboscis ก็จะพากันมุ่งหน้ากลับสู่บ้านที่ปลูกสร้างกันเอาไว้ที่ในป่าลึก

หลังจากนั้น ในรอบบ่าย ก็จะพากันออกมาหาอาหารอีกครั้ง และเดินเล่น บางครั้งก็พากันงีบ

โดยธรรมชาติของ Proboscis จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 8-12 ตัว

สำหรับรูปแบบการปกครอง Proboscis จะมีตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุดทำหน้าที่เป็นจ่าฝูง โดยมีระบอบการปกครองแบบฮาเร็มธิปไตย ที่จ่าฝูงมีสิทธิครอบครองตัวเมียได้มากถึง 6-8 ตัว

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับบรรดาลูกลิงจมูกยาวมีอยู่ว่า ถ้าเป็นตัวผู้ หากโตเต็มที่ในอายุย่างเข้า 2 ขวบ ก็จะต้องออกจากฝูงไปแต่โดยดี ถ้าขัดขืนก็จะถูกมาตรการบังคับคดีขับออกจากฝูงด้วยความรุนแรง

การเปลี่ยนรัฐบาลของ Proboscis จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อ จ่าฝูงเข้าสู่วัยชรา จากหน้าที่ผู้นำนครลิง ก็จะเปลี่ยนไปเดินคุมท้ายขบวนตอนออกหาอาหาร และ Proboscis รุ่นหนุ่มจะเข้าครอบครองสิทธิของจ่าฝูงเดิมทั้งหมด

Proboscis มีชื่อเรียกในภาษาถิ่นของชนพื้นเมืองว่าบอร์เนียวว่า ออรัง เบลันดา หมายถึงฝรั่ง

เหตุผลก็คือ ขนาดจมูกที่ใหญ่โตเหมือนกับดั้งจมูกของชาวตะวันตกที่เข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้ในยุคอาณานิคม

ส่วน Proboscis ตามรูปศัพท์ หมายถึง ท่อ หรือ งวง

Proboscis มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยวิธีการกระโดดที่ว่องไวและต่อเนื่องโดยที่จะไม่มีการหยุดพักจนกว่าจะถึงจุดหมาย ซึ่งต่างจากค่างชนิดอื่นๆ

นอกจาก Proboscis บรูไน ยังมีมรดกธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของบรูไน ที่ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1991

อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ตั้งอยู่ในเขตเต็มบูรง ทางในภาคตะวันออกของประเทศบรูไน

อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง มีพื้นที่ป่าที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักในฐานะมรกตแห่งบรูไน อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเต็มบูรง และแม่น้ำเบลาลอง ซึ่งเป็นทั้งเส้นเลือดใหญ่ของบรูไนตะวันออก และเป็นทั้งสถานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นอกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง จะอยู่ในเขตประเทศบรูไนแล้ว อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง  ยังกินแดนไปถึงรัฐซาบะฮ์ และรัฐซาราวะก์ ของมาเลเซีย อีกด้วย

อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง จัดเป็นป่าฝนเขตร้อน ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 550 กิโลเมตร ประกอบที่ราบเนินเขา และภูเขาในระดับความสูง 1,800 เมตร รวมถึงพื้นที่ที่จรดชายฝั่งทะเล

ชนิดพืชพรรณของ อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง เป็นรูปแบบของป่าเขตร้อนระดับต่ำ ซึ่งเต็มไปด้วยไม้เต็ง และไม้รัง จำนวนมาก นอกจากป่าเต็งรัง ยังมีหวาย และพืชพรรณชนิดยืนต้นอื่นๆ

เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง มีพื้นที่ที่จรดชายฝั่งทะเล มันจึงมีอาณาเขตครอบคลุม ป่าชายเลน ที่สำคัญของบรูไน อีกด้วย

พันธุ์พืชทั่วไปอื่นๆ ใน อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ก็มี อาทิ ขิงป่า ต้นปาล์ม เฟิร์น มอส กล้วยไม้ มะเดื่อ และผลไม้อื่นๆ เช่นเดียวกับป่าเขตร้อนทั่วไป

ในส่วนของสัตว์ป่า นอกจาก ลิงจมูกยาว Proboscis อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ยังมี นกเงือกปากดำ และ นกเงือกหัวแรด มีกระรอก งู และมี แรด

ที่สำคัญก็คือ ชะนีบอร์เนียว ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เฉพาะถิ่น และถือเป็นสัตว์สงวน

โดยเฉพาะผีเสื้อราชาสีดำขลิบเหลือง นอกจากผีเสื้อราชา อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ยังมีแมลงเขตร้อนอีกนับหมื่นสายพันธุ์ เช่น ตะขาบ มดยักษ์ป่า ปลวก ฯลฯ

รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนานาชนิด

ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสำนักงานของที่ทำการอุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำใกล้จุดบรรจบของแม่น้ำเต็มบูรง และแม่น้ำเบลาลอง

สำนักงานของที่ทำการอุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง มีสถานีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านการศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการในด้านวิชาการระบบนิเวศน์ของป่าใน ASEAN แห่งหนึ่ง

ในส่วนของสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอูลู เต็มบูรง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2008 เป็นต้นมา ทางภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือความร่วมมือระหว่างบริษัทท่องเที่ยวของเอกชน กับรัฐบาลของบรูไน ดารุสซาลาม

เปิดเป็นรีสอร์ทขนาดกลางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระเบียบการเข้าพักที่เข้มงวดแห่งหนึ่ง