คนรุ่นใหม่สนใจการบ้านการเมืองกันมากแค่ไหน ?

ภายใต้กระแสข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งที่จะถึง ซึ่งกำลังเป็นที่น่าจับตามองของทุกคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราเท่านั้น ต่างประเทศก็ให้ความสนใจการเลือกตั้งของเราด้วย ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องอเมซิ่ง แต่ก็อเมซิ่งจริง ๆ นั่นแหละ

จากสถิติล่าสุดพบว่า คนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีมากกว่า 51 ล้านคน แต่หากนับเพียงเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่พลังวัยรุ่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่า New Voter นั้นมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านคน

ซึ่งหากสังเกตจากกระแสต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้ จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่างสนใจการเมืองมากขึ้น มีมุมมองที่เป็นของตัวเองและกล้าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ

ซึ่งทีมงาน Tonkit360 ได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทย ย้ำว่าเฉพาะวัยรุ่น เพราะอยากรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วคนรุ่นใหม่เขาสนใจการเมืองกันมากน้อยเพียงใด และเราก็ได้รวบรวมข้อมูลเด่น ๆ มาได้ดังนี้

การใช้สิทธิ์ใช้เสียง

ประเดิมด้วยการถามก่อนเลยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะไปลงคะแนนหรือไม่ ซึ่งคำตอบที่ได้ 100% เลยตอบว่าไป ไปกันอย่างแน่นอน และท่าทีทุกคนต่างก็พร้อมมาก

สิ่งที่อยากให้นายกฯเข้ามาแก้ไข

และเมื่อเราได้ถามไปว่า อยากให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องใดบ้าง คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจ โดยอยากให้ยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแก้ปํญหาปากท้องและความยากจนของประชาชน ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องของการศึกษา

และในส่วนของความคิดเห็นปลีกย่อยด้านอื่น ๆ ที่เราพอจะสรุปจากใจความทั้งหมดได้ว่า สิ่งที่คนรุ่นใหม่สนใจมากที่สุดคือตัวนโยบายของพรรคการเมือง วิสัยทัศน์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพราะอยากให้ประเทศไทยก้าวข้ามบทการเมืองแบบเดิม ๆ วัยรุ่นจึงสนใจในการให้โอกาสคนใหม่ ๆ ได้มาลองบริหารประเทศดูบ้าง เพราะที่ผ่านมาการเมืองไทยวนเวียนอยู่แต่กับกลุ่มคนเดิม ๆ ซึ่งเหมือนย่ำอยู่กับที่ เรียกได้ว่าความรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าพูด กล้าตำหนิในเรื่องที่คิดว่าไม่ถูกต้องนั้นมีมากขึ้นอยู่ตลอด

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. นี้แล้ว จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มาก ๆ เพราะอำนาจกากบาทในมือของทุกคนมีพลังสามารถกำหนดความก้าวหน้าของประเทศไทยได้