A.I. มีค่ายมวย

ปัจจุบัน ไม่เฉพาะในบ้านเรา แต่กีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยได้กลายเป็น TREND หนึ่งในวงการกีฬาโลกไปแล้ว สินค้าเกี่ยวกับมวยไทยมากมาย โดยเฉพาะกางเกงมวยไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติติดอับดับ TOP TEN ของ Souvenir ไปแล้ว

นอกจากกางเกงมวยไทย ผ้าประเจียด มงคล แม้กระทั่งกระจับ และที่สำคัญก็คือน้ำมันมวยก็พลอยได้รับอานิสงส์กลายเป็นสินค้า MASS PRODUCT จากแต่เดิมเป็น NICHE MARKETING  ขายกันเฉพาะกลุ่มนักมวยหรือนักออกกำลังกาย VOLUME ไม่มาก

ผมเคยเขียนถึง Gadgets มวยไทยเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนั้นได้มีโอกาสแนะนำ Sport Gadgets ที่มีชื่อว่า NEXERSYS BOXING

NEXERSYS BOXING เป็น Sport Gadgets ที่เรียกว่าเป็น “คู่ซ้อม” ของนักหัดมวยที่ไม่มีเวลาเข้ายิมหรือไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยครับ

จุดเด่นของ NEXERSYS BOXING คือ BODY PAD หรือเป้าเตะเป้าต่อย ที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักกายวิภาค สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 แกนคือ X, Y, Z ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง บน-ล่าง

นอกจากนี้ NEXERSYS BOXING ยังมีระบบ SMART TRAINER ที่คอยให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการฝึกซ้อม ท่วงท่าลีลาการเตะต่อยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎกติกามารยาท และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกอบด้วยการสรุปประสิทธิภาพการเตะต่อย ความแม่นยำในการเตะต่อย การใช้พลังงาน ปฏิกิริยาในการเตะต่อยจุดต่างๆ โดยจะมีการรายงานผลการเตะต่อยในแบบเรียลไทม์และบทสรุปในตอนท้ายของรอบการฝึกแต่ละครั้ง

ส่วนในครั้งที่แล้ว ผมได้นำเสนอ Sport Gadgets ชื่อตอนว่า “ผู้หญิง ยิงหมัด”

นำเสนอ Shadowboxer Portable Boxing Set หรือชุดอุปกรณ์สำหรับชกมวยที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก

มาในคราวนี้ ผมขออนุญาตปิดท้าย Sport Gadgets ที่เกี่ยวข้องกับวงการหมัดๆ มวยๆ ด้วย Sport Gadgets ที่มีชื่อว่า BotBoxer Robotic Punching Bag ครับ

BotBoxer Robotic Punching Bag เป็น Interactive Boxing Simulator หรือ Martial Arts Infused With Technology

BotBoxer Robotic Punching Bag หรือเรียกกันย่อๆ ว่า BotBoxer ติดตั้ง Artificial Intelligence หรือ A.I. สำหรับการคำนวณประมวลผลการฝึกซ้อมต่อยมวยของผู้ใช้งานอย่างละเอียด มีการจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลผลการฝึกซ้อม เพื่อชี้ข้อดีข้อเสีย และวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการชกของเราได้เป็นอย่างดีครับ

A.I. หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ ความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้ซึ่งเครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริง (Haugeland, 1985) กลไกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ (Bellman, 1978) วิชาของการสร้างเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปัญญาเมื่อกระทำโดยมนุษย์ (Kurzweil, 1990) การศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์กระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น (Rich และ Knight, 1991) การศึกษาความสามารถในด้านสติปัญญาโดยการใช้โมเดลการคำนวณ (Charniak และ McDermott, 1985) การศึกษาวิธีการคำนวณที่สามารถรับรู้ ใช้เหตุผล และกระทำ (Winston,  1992) การศึกษาเพื่อออกแบบเอเจนต์ที่มีปัญญา (Poole และคณะ, 1998) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Nilsson, 1998)

A.I. ใน BotBoxer จะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของเราในการฝึกซ้อม โดยใช้การรวบรวมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยเทียบกับระดับความยากง่ายและเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ของแต่ละคน โดยการปรับพารามิเตอร์การเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่ว เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด ระยะทางและช่องว่างระหว่างเรากับกระสอบทราย 4.0

BotBoxer จะใช้การฝึกซ้อมทั้งหมด จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการชก เพื่อนำมาพัฒนาเทคนิคของเรา ไม่ว่าจะเป็น “หมัดเท้าเข่าศอก” “หมัดชุด” “หมัดแย็บ” “อัพเปอร์คัต” “หมัดฮุก” “สวิง” “ตัดลำตัว” โดย BotBoxer จะมองหาข้อผิดพลาด และจัดทำสถิติโดยละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจมากขึ้นในการฝึกซ้อม เนื่องจากความเป็น A.I. ของ BotBoxer ที่บรรจุไว้ภายใน BotBoxer จึงสามารถเลียนแบบสไตล์การชกของเราได้ทุกรูปแบบ เพื่อทำการตรวจสอบจุดอ่อนและความแข็งแกร่งของเรา และที่สำคัญที่สุดก็คือ เราสามารถ Upload ข้อมูลของ “คู่ชก” จริงๆ ติดตั้งเข้าไปใน A.I. ของ BotBoxer จากนั้น BotBoxer ก็จะเคลื่อนที่เหมือนกับ “คู่ชก” ของเราที่จะดวลกันบนเวทีจริงๆ ทั้งการค่าระดับความยากง่าย ความรวดเร็วของ “คู่ชก” และเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมนั่นเองครับ