จริงหรือที่ลือ โหวตโนหรือโนโหวต เท่ากับได้ประยุทธ์นั่งนายกฯ ?

การเลือกตั้งที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ หลายคนคงจะตัดสินใจกันได้แล้วว่าจะเลือกใคร แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ยังคงมีอาการ “เลือกไม่ถูก” กันอยู่ อาจเพราะไม่ได้ตามข่าวมากนัก หรือเพราะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมือง โดยส่วนใหญ่ก็จะมองกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีตัวเลือกอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือฝั่งที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ และฝั่งพรรคที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตย

อย่างที่เป็นที่พูดถึงกันมากในตอนนี้ นั่นก็คือเรื่องการตั้งกฎขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกของตนเอง เนื่องจากมีการแต่งตั้ง ส.ว. เข้ามาในสภาอยู่ก่อนแล้ว 250 ที่นั่ง ซึ่งผู้ที่จะเป็นนายกฯได้นั้นต้องมีเสียงโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมดจากในสภา แปลว่า พล.อ.ประยุทธ์นั้นมี “แต้มต่อ”ที่มากกว่าคนอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องการเสียงโหวตอีกเพียง 126 เสียงเท่านั้น ซึ่งต่างจากพรรคอื่นที่เริ่มต้นจาก 0

จึงเป็นที่มาของการออกมารณรงค์ให้ทุกคนออกมาใช้คะแนนเสียงของตัวเอง เลือกพรรคที่ไม่ได้สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เช่น เพื่อไทย, อนาคตใหม่, เสรีรวมไทย เป็นต้น และนอกจากนั้นยังมีการบอกกล่าวอีกว่า อย่า Vote No หรือ No Vote เนื่องจากจะทำให้เสียงของฝั่งพรรคประชาธิปไตยอ่อนแอลง ไม่สามารถนำพาให้มีเสียงโหวตในสภาไปสู้กับอีกฝั่งได้เพียงพอ ก็ฟังดูมีเหตุผลแต่ไม่ทั้งหมด

แต่.. หากมองกติกาเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ 60 จะเห็นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เสียงของบัตรที่ Vote No นั้นมีบทบาทมากขึ้น เพราะจะนำมาคิดเป็นคะแนนเทียบกับผู้ลงสมัครที่ได้อันดับหนึ่งในเขตนั้น ๆ หากคะแนนโหวตโนนั้นมีมากกว่าเสียงของผู้ลงสมัครท่านนั้น จะไม่ได้รับเลือกให้เป็น ส.ส. และจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น ๆ โดยผู้ที่เคยลงสมัครจะไม่มีสิทธิ์ในครั้งต่อไป และหากยังเกิด “โมฆะ” อีก ก็จะทำการเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะได้ ส.ส. ในที่สุด อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วแม้คะแนนโหวตโนจะมากกว่าผู้ชนะในเขต สุดท้ายก็ยังได้ ส.ส. ของอยู่ดี เพียงแต่จะไม่ใช่คนเดิมเท่านั้น

และประเด็นที่ควรมองนอกเหนือจากนั้นคือ ม.44 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 มาตรา 265 ที่บัญญัติไว้ว่า ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ถืออำนาจพิเศษตามมาตร44 ที่ให้หัวหน้า คสช. ทำอะไรก็ได้ และถือว่าคำสั่งนี้เป็นที่สุด ซึ่งหากมองในด้านนี้ถ้าฝ่าย คสช. รู้สึกว่าไม่เป็นดังแผนที่วางไว้กับการสืบทอดอำนาจต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถงัดไม้เด็ด ม.44 ออกมาใช้ได้ เช่น บอกว่าการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะ อะไรก็เป็นไปได้หมด