คนเกิดวันพฤหัสบดี จะมีข่าวดีข่าวมงคล [จันทร์ทันดวง 7 ม.ค. – 13 ม.ค. 62]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ มาดูกันว่าคนวันใดเรื่องการงานจะรุ่งมีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ และดวงของคนวันไหนที่จะป่วยกระทันหันเพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ไปฟังคำทำนายจากหมอต้องจิตพร้อมกันเลย