อ่างอาบน้ำออกกำลังกาย

“วารีบำบัด” เป็นอารยธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากยุคกรีก-โรมัน แพร่กระจายออกไปสายยุโรปตะวันออก นำมาสู่วัฒนธรรมการอบไอน้ำแบบรัสเซีย และซาวน่าของชาวฟินแลนด์

นอกจากนี้ “วารีบำบัด” ยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานย้อนหลังกลับไปในสมัยฮิโปเครติส ซึ่งมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่า ชาวโรมันนิยมใช้น้ำในการรักษาโรคต่าง ๆ มีการใช้โรง “วารีบำบัด” กันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อเสริมสุขภาพและเป็นที่พบปะสังสรรค์ในวงสังคม

โดยต่อมาในภายหลัง “วารีบำบัด” ได้รับการพัฒนา เพื่อการบำบัดรักษาโรค โดย วินเซนต์ เพรียนสนิตช และเซบัสเตียน คไนป์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาชาวเยอรมัน

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เนื่องมาจากว่า “น้ำ” นั้น มีอยู่เกือบทุกที่สามารถเสาะหามาใช้ได้ง่าย “น้ำ” จึงถูกนำมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็นในวัฒนธรรมใดดังที่กล่าวมา อาทิ ในช่วงสมัยโรมันที่มีอ่างอาบน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในโรงยิม เพื่อสร้างสังคมและสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยการออกกำลังกายสลับเป็นการผ่อนคลายไปในตัว

ในทางวิชาการ “วารีบำบัด” หมายถึง การใช้น้ำในการรักษาโรค เพื่อบรรเทาอาการปวดทำให้ผ่อนคลายและรักษาสุขภาพทั่วไป การรักษาอาจใช้น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำแข็ง หรือไอน้ำ โดยการแช่ในอ่างน้ำเย็น อ่างน้ำร้อน อ่างนั่ง

อ่างนั่งมักมีความสูงระดับเอว อ่างโคลน อบไอน้ำ ฝักบัวชนิดรูน้ำเล็ก นวดเกลือ ฉีดน้ำความดันสูง ประคบความเย็นหรือร้อน ล้างช่องคลอด และล้างลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นการล้างผนังด้านในของลำไส้ใหญ่ วารีบำบัดอาจครอบคลุมไปถึงการดื่มน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ อย่างเช่น น้ำแร่ ฯลฯ

กรรมวิธี “วารีบำบัด” มีหลักใหญ่ ใจความ 2 ประการ กล่าวคือ

1. กระตุ้นทุกองคาพยพของร่างกาย

“วารีบำบัด” มักนิยมใช้น้ำร้อนสลับกับน้ำเย็นอย่างต่อเนื่อง แต่ละครั้งจะใช้เวลาสั้น ๆ การใช้น้ำเย็น จะใช้ดึงอุณหภูมิของผิวหนังกลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนได้รับความร้อน ซึ่งใช้ได้ผลกับคนไข้ที่อ่อนเพลีย หมดแรง คนไข้เป็นลมชัก ช็อก คนจมน้ำ คนที่หายใจไม่ออก แต่ไม่นิยมใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุและเด็ก

2. กระตุ้นอวัยวะเฉพาะจุด

อาทิ การใช้น้ำเย็นจัดประคบบริเวณหน้าอกและหลังเป็นเวลาสั้น ๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้กลับคืนมาในภาวะที่หัวใจล้มเหลวกะทันหัน การใช้ความเย็นจัด ๆ ประคบส่วนต่าง ๆ เช่น มือ แก้ม ลำตัว กระตุ้นให้คนไข้ที่กำลังสลบฟื้นสติได้ การประคบด้วยความเย็นจัด ๆ บริเวณเต้านม สามารถกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวช่วยเร่งการคลอดบุตรในกรณีที่คลอดช้า เพราะมดลูกไม่ทำงาน

จากกรรมวิธี “วารีบำบัด” หลักใหญ่ใจความ 2 ประการดังกล่าว นำมาสู่วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีการค้นพบว่า อ่างน้ำวน  ชนิด “จากุซชี” สามารถนำมาใช้ในกรรมวิธี “วารีบำบัด” ได้เป็นอย่างดี

โดยทั่วไป อ่างน้ำวน  ชนิด “จากุซชี” จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 องค์ประกอบ ส่วนแรก คือ หัวฉีดที่พ่นน้ำแรง ๆ ออกมากระทบร่างกาย จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดตามผิวกาย ทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น

ส่วนที่สอง คือ ท่อพ่นอากาศ เพื่อเกิดฟองอากาศทั่วทั้งสระ ทำให้ในสระมีปริมาณออกซิเจนมากขึ้น

และเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นได้ประยุกต์คิดค้นอุปกรณ์ “วารีบำบัด” ที่ชื่อ Water Walker Smart Exercise Bath

ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้ในกรรมวิธี “วารีบำบัด” แล้ว ยังใช้ในการออกกำลังกายในน้ำ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากงานเขียนเมื่อสัปดาห์ก่อน ๆ กล่าวคือ “ฟิตเนสใต้น้ำ” ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Water Walker Smart Exercise Bath ยังสามารถใช้เป็นอ่างอาบน้ำประจำวันได้อีกด้วย