อย่าลืมกันนะ “13 เมษายน” คือ “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”

ภาพจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

นอกจากวันที่ 13 เมษายน จะตรงกับวันสงกรานต์แล้ว ก็ยังถูกกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในทุกปี

พร้อมกันนี้ ยังกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วย เพราะต้นลำดวน หรือ “หอมนวล” ตามชื่อไทยพื้นเมืองนั้น เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) จังหวัดเพชรบุรี โดยนอกจากจะให้ความร่มเย็นแล้ว ลำต้นยังมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนกับ “ผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรม คุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบต่อไป” นั่นเอง

รู้ความสำคัญของวันนี้กันแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมน้ำอบน้ำปรุง เพื่อสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัว” ผู้สูงอายุในบ้าน ซึ่งนอกจากจะทำให้พวกท่านรู้สึกว่าตัวเองยังมีความสำคัญต่อลูกหลานแล้ว ก็ยังเป็นโอกาสอันดีของลูกหลานที่จะได้ขอพรจากผู้สูงอายุในบ้านด้วย