แจ้งปชช. งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 20-21 ม.ค.นี้


ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) แจ้งงดกิจกรรมต่างๆ โดยรอบสนามหลวงทั้งหมด และงดเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 20-21 มกราคม2560 เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

ส่วนจุดประกอบอาหารสำหรับบริการประชาชน ลดจาก 17 จุด เหลือ 6 จุด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) , โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์, ประตูเทวาภิรมย์, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร และ สนามราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) ขณะที่กลุ่มจิตอาสายังสามารถดำเนินการได้ โดยให้ประสานกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง