ตรวจสอบสภาพเส้นทางสัญจร จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ เส้นทางไหนผ่านได้/ผ่านไม่ได้ บ้าง!!

เนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุน้ำท่วมพื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 24 สายทาง (จำนวนรวม 38 แห่ง ผ่านได้ 21 แห่ง , ผ่านไม่ได้ 17 แห่ง)

ขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้