นางสงกรานต์ปี 60 “กิริณีเทวี” น้ำจะมากบ้านเมืองจะไม่สงบ


สงกรานต์คือช่วงเวลาหยุดยาวอันเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อขึ้นสู่ศักราชใหม่ของไทย โดยในรายละเอียดของวันสงกรานต์นั้นนอกจากจะมีการทำบุญ และ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ แล้ว การสาดน้ำในช่วงเวลาสงกรานต์ที่ถูกพัฒนาให้มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่คู่กัน

ขณะที่ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับสงกรานต์ที่น่าสนใจคือนางสงกรานต์ ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม ที่ตัดเศียรบูชา ธรรมบาลกุมาร ในทุกปี โดยในปี 2560 นางสงกรานต์ได้แก่ “นางกิริณีเทวี” พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน หลับเนตรมาเหนือหลังช้าง ทำนายฝนตก 30 ห่า ข้าวเกิดด้วงกับแมลง ครึ่งได้ครึ่งเสีย น้ำมาก

โดยมีคำทำนายในทางโหราศาสตร์จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ระบุไว้ว่า ฝนช่วงต้นปีน้อย กลางปีกำลังงาม แต่ปลายปีฝนจะมาก ขณะที่เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงมีแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน สถานการณ์บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกันนิราชจากกัน