เตรียมตัวลาออกอย่างไร ให้ที่ทำงานเก่าประทับใจ

การเตรียมตัวก่อนลาออกจากงาน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรทำให้เรียบร้อยเพื่อให้การลาออกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และทำให้ชื่อเสียงการทำงานของคุณไม่เสียหาย เมื่อออกจากที่ทำงานหนึ่งไปสู่ที่ใหม่ เพราะวงการการทำงาน โดยเฉพาะในเมืองไทยนั้นแคบมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะจัดการตนเองให้และงานที่ได้รับผิดชอบให้ดีก่อนลาออก

  • ทำความเข้าใจเงื่อนไขการลาออก: ตรวจสอบสัญญาทำงานหรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการลาออก เช่น การแจ้งลาออกล่วงหน้าที่ต้องการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของบริษัท
  • จัดการเอกสาร: เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลาออก เช่น จดหมายแจ้งลาออก หรือเอกสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่าง ๆ ในการทำงาน
  • แจ้งผู้บังคับบัญชา: แจ้งผู้บังคับบัญชาของคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณในการลาออก นี่คือขั้นตอนสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการและวางแผนการดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม
  • เคลียร์งานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย: พยายามเคลียร์งานที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของคุณให้เรียบร้อยเพื่อที่งานของคุณจะไม่ตกเป็นภาระของเพื่อนร่วมงาน ทำงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาก่อนลาออกเพื่อให้คุณไม่ต้องพึ่งพาผู้ร่วมงานมากเกินไปในการ
  • การเตรียมตัวสำหรับงานใหม่: หากคุณมีงานใหม่ที่ได้รับการตอบรับแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่หรือไม่ และเตรียมตัวให้พร้อมตามที่จำเป็น