เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสังคมแห่งการบูลลี่

การบูลลี่ หมายถึง การกระทำที่รุนแรงหรือไม่พึงประสงค์ที่กระทำต่อบุคคลอื่นซ้ำ ๆ โดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ การบูลลี่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น

 • การบูลลี่ทางร่างกาย เช่น การตี การเตะ การผลัก การทำร้ายร่างกาย
 • การบูลลี่ทางวาจา เช่น การล้อเลียน การดูถูก การข่มขู่ การใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
 • การบูลลี่ทางสังคม เช่น การแยกตัวออกจากกลุ่ม การไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม การแพร่กระจายข่าวลือ
 • การบูลลี่ทางไซเบอร์ เช่น การส่งข้อความหรือโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่น่าอับอาย การสร้างเว็บไซต์หรือเพจปลอมเพื่อกลั่นแกล้ง

ผลกระทบของการบูลลี่

การบูลลี่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเด็กได้อย่างรุนแรง เช่น

 • ความวิตกกังวล
 • ภาวะเครียดและซึมเศร้า
 • ปัญหาการนอนหลับ
 • ปัญหาสุขภาพทางกายอื่น ๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง
 • การสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง
 • การมีปัญหาในการเข้าสังคม
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากลูกมีอาการทางจิตใจที่รุนแรง

การป้องกันการบูลลี่

 • สอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้อื่น
 • สอนให้ลูกรู้จักปกป้องตัวเองและผู้อื่น
 • สอนให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเปิดโอกาสให้ลูกพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกในโลกออนไลน์และสอนให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

การบูลลี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั่วโลก พ่อแม่จึงควรตระหนักถึงปัญหานี้และเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือลูก ๆ เมื่อต้องเผชิญกับการบูลลี่ โดยการรับฟังลูกอย่างตั้งใจ เชื่อในสิ่งที่ลูกเล่า ช่วยให้ลูกหาทางแก้ปัญหาและรับมือกับการบูลลี่

นอกจากนี้ พ่อแม่ยังสามารถช่วยป้องกันการบูลลี่ได้โดยการสอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้อื่น สอนให้ลูกรู้จักปกป้องตัวเองและผู้อื่น สอนให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเปิดโอกาสให้ลูกพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของลูกในโลกออนไลน์และสอนให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

บทความโดย พญ.ศิริพร แจ่มจำรัส กุมารแพทย์ด้านการพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ชั้น2 โทร. 02-836-9999 ต่อ *2721-2