6 เทคโนโลยีน่าสนใจในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ซึ่งเรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต รวมถึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคประจำตัวจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพา และต้องการดูแลคนใกล้ชิด แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจต้องปรับนิดหน่อยเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น จนกระทั่งผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการดำเนินชีวิตของตัวเองได้สะดวกและปลอดภัย เป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่ ต่อไปนี้ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ ดังนี้

1. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

เคยมีการศึกษาการใช้ชีวิตของสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีการนำเอาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เข้ามาประยุกต์ปรับใช้ ประมวลผล ในชีวิตประจำวัน และมีกว่าหนึ่งในสามที่นำเอาระบบดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อ “การเข้าสังคม” ในโลกโซเชียลสำหรับผู้พักอาศัย

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง tablet และ iPad

เนื่องจากอุปกรณ์ทันสมัยนี้ จะมีโปรแกรมที่แสดงภาพและเสียงสำหรับประกอบสิ่งบันเทิง การเล่นเกม และช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดี ช่วยกระตุ้นศักยภาพของสมองและความจำ บางรายอาจจะปรับมาใช้เป็นเครื่องดนตรี รวมถึงช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร online หรือเลือกหาหนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book ได้ด้วย

3. สมาร์ตโฟน

การใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟนนั้นสามารถใช้ได้ง่ายในคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เนื่องจากระบบปฏิบัติการการใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตร มีระบบปุ่นสัมผัสหน้าจอและตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ ทั้งยังมีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ง่าย รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ GPS ที่จะอำนวยความสะดวกในการขับรถไปยังที่ต่าง ๆ มีแอปพลิเคชันเตือนการรับประทานยา การช่วยสอนทำอาหาร หาเมนูสุขภาพใหม่ ๆ อีกทั้งยังมีโปรแกรมที่จะติดต่อสื่อสารกัน ด้วยการพิมพ์อักษร ส่งวิดีโอ รูปภาพ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line, YouTube, Google เป็นต้น

4. วิดีโอเกม

มีการศึกษาทางด้านสมองและจิตวิทยาหลายชิ้น ที่พบว่าผู้สูงวัยที่ได้ลองเล่นวิดีโอเกม เป็นกิจกรรมเสริมระหว่างวัน มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงอารมณ์ที่ดีกว่า นอกจากนี้ การเล่นเกมยังช่วยในด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง ความจำสมาธิ การรู้จักวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

5. อุปกรณ์ช่วยติดตามระบบสุขภาพ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามเก็บข้อมูล และประมวลผลภาวะสุขภาพของผู้สูงวัย โดยมากจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา ที่รัดข้อมือ ช่วยแสดงและบันทึกสัญญาณชีพ เครื่องวัดการเต้นหัวใจ ตรวจนับจำนวนก้าวเดิน ซึ่งจะช่วยติดตามภาวะสุขภาพ และอาจเป็นแรงจูงใจในการควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก รวมถึงการออกกำลังกายด้วย

6. ระบบการเรียกพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

ระบบไร้สายที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในสถานที่พักอาศัย รวมถึงสถานพยาบาลที่ใช้ในการเรียกพยาบาลหรือคนที่อยู่ใกล้ชิด คอยให้ความช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน อำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ในการดูแลให้ทั่วถึง ปลอดภัย และเกิดความอุ่นใจ อาจนำมาติดตั้งที่บริเวณเตียงนอน ห้องน้ำ หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผู้สูงวัยใช้ชีวิต หรือในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจติดตามการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น กล้องติดเพื่อสำรวจ ระบบการแจ้งเตือนที่ประตูหรือหน้าต่าง กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ รวมไปถึงระบบการเตือนกินยา

ข้อมูลจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ