หาวบ่อย สัญญาณที่คุณต้องคอยสังเกตร่างกาย

หาวบ่อย คืออาการหาวที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อนาที และถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการหาวจะมาจากความง่วง หรือความอ่อนเพลีย แต่ในบางครั้ง การหาวมากจนผิดปกติอาจเป็นผลมาจากโรคร้ายเหล่านี้ก็ได้ เช่น

  • โรคปลอกประสาทอักเสบชนิด MS (multiple sclerosis) เกิดจากปลอกหุ้มเส้นประสาทเสียหายหรือถูกทำลาย ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ส่งผลให้เกิดอาการหาวบ่อย
  • เนื้องอกในสมอง อาจเกิดจากระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวถูกกดทับ ทำให้เลือดส่งออกซิเจนมาเลี้ยงสมองได้ลำบาก จนร่างกายต้องรับออกซิเจนเพิ่มด้วยการหาวบ่อย
  • โรคลมชัก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองบริเวณผิวสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติไป จึงส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และอาการหาวบ่อยก็เป็นหนึ่งในความผิดปกติของผู้ป่วยโรคนี้
  • ตับทำงานล้มเหลว (ตับวาย) มักพบได้ในผู้ป่วยโรคตับวายในระยะที่อาการเริ่มรุนแรงแล้ว เพราะผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ จึงเกิดอาการหาวบ่อย ๆ ได้
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หากมีอาการหาวบ่อยผิดปกติร่วมกับรู้สึกเจ็บหน้าอก จุกแน่นหน้าอก หายใจได้สั้นลง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

ใครที่มีอาการหาวบ่อย ๆ อย่าเพิ่งกังวลใจไป ให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และสังเกตอาการอื่น ๆ ของตัวเองร่วมด้วย หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้ว  ยังพบว่ามีอาการหาวบ่อยเช่นเดิม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการดังกล่าวจะดีที่สุด เพราะหากพบว่าเกิดจากโรคร้าย จะได้รักษาอย่างทันท่วงที

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร. 0 2743 9999 ต่อ 2999 Line Official: @ramhospital