เมื่อ หุ่นยนต์ เริ่มยึดพื้นที่ทำงานมนุษย์

เว็บไซต์ Statista ได้รวบรวมสถิติการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานของปี 2022 และได้ระบุว่ามีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในภาคแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม

ช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในร้านอาหาร ในโรงงานขนาดเล็ก หรือภายในครัวเรือน ทำให้ลดการใช้แรงงานคนลงไปได้มาก เห็นได้จากจุดที่เล็กที่สุดของสังคม เมื่อทุกครัวเรือนหันมาใช้หุ่นยนต์สำหรับดูดฝุ่นภายในบ้าน ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนการทำความสะอาดที่ใกล้เคียงกับนิยายไซไฟหลายเรื่องเคยจินตนการเอาไว้

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม การใช้หุ่นยนต์เพื่อผลิตชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ หรือการผลิตโปรดักส์จำนวนมากโดยใช้รถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ในทศวรรษนี้ การใช้หุ่นยนต์ได้ก้าวเข้าสู่ภาคครัวเรือนเป็นจำนวนมาก และช่วยลดการใช้แรงงานคน ทั้งในงานร้านอาหาร งานทำความสะอาด หรืองานก่อสร้าง จนทำให้ผู้ประกอบการหันมานิยมใช้หุ่นยนต์กันมากขึ้น

จากสถิติที่ IFR หรือสหพันธ์ผู้พัฒนาหุ่นยนต์นานาชาติ (International Robotics Federation) ได้เก็บมาในปี 2022 พบว่าจำนวนการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีภูมิภาคเอเชียคือผู้นำในการใช้หุ่นยนต์เพื่อใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตมาจากจีน ซึ่งมีอัตราการเติบโตในการผลิตหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว และทำให้จีนกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของเกาหลีและญี่ปุ่น ที่เคยเป็นผู้นำในการผลิตหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานมาก่อน โดยมีรายงานในปี 2021 ว่าหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นมีการใช้งาน มากกว่า 10,000 ตัว

การใช้งานหุ่นยนต์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในโรงงาน หรืออุตสาหกรรมหนักอีกต่อไป หากหุ่นยนต์ใช้งานในภาคธุรกิจบริการ เริ่มมีให้เห็นจนกลายเป็นเรื่องปกติ ทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟ หรือ ใช้บนสายพานในการควบคุมวัตถุดิบ รวมไปถึงธุรกิจทำความสะอาด ที่มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานแทนแรงงานคนที่ขาดแคลนมากขึ้น

หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ แทบจะทั่วโลกหันมาใช้หุ่นยนต์ ในการถ่ายทำ และทำให้อาชีพช่างภาพในสตูดิโอ เริ่มหายไป เพราะการควบคุมโดยหุ่นยนต์ มีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า และ สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการเหนื่อยล้า

จากบทวิเคราะห์ของ Statista นั้นระบุว่า จำนวนหุ่นยนต์ทำงานที่เพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงปี 2022 จะเพิ่มขึ้นอีกไปอีกในช่วงปี 2023-2025 ส่วนหนึ่งเพราะแรงงานในวัยทำงานเริ่มลดน้อยลง และหลายประเทศในโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ขณะเดียวกันมีประชากรเกิดใหม่ไม่มากนัก และคนยุคใหม่ไม่นิยมทำงานใช้แรงงาน ทำให้การใช้หุ่นยนต์เป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตหุ่นยนต์ ก็สามารถผลิตหุ่นยนต์มาตอบสนองความต้องการใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะทำให้ “หุ่นยนต์ทำงาน” จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมการทำงาน ในขณะที่แรงงานไร้ฝีมืออาจจะหางานได้ยากขึ้นในอนาคตอันใกล้

เรียบเรียงข้อมูลจาก www.statista.com