ทันโลกสุดสัปดาห์ : “คู่รักเพศเดียวกัน” ไม่ส่งผลต่อ “การเลือกเพศ” ของลูก

ทำความเข้าใจใหม่ พ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ส่งผลให้ลูก “เบี่ยงเบนทางเพศ” แต่อย่างใด