“การประชุม APEC” สำคัญอย่างไร คนไทยได้ประโยชน์อะไร

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้ว ฉะนั้น เหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ที่การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2022 นี้ จะเริ่มต้นขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และหอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ 18-19 พ.ย. 65 เรื่องนี้หลายคนทราบดี โดยเฉพาะคนทำงานที่อยู่ในโซนใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน เนื่องจาก ครม. เห็นชอบให้วันที่ 16-18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในช่วงประชุม APEC เฉพาะพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ

อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนก็อาจจะไม่รู้ว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 นั้น ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC มาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งสิ้น 15 การประชุม ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 5 ครั้ง การประชุมระดับรัฐมนตรี 9 ครั้ง และการประชุมระดับผู้นำ 1 ครั้ง

มาถึงตรงนี้หลายคนคงเข้าใจว่าการประชุม APEC นั้นเป็นเรื่องของผู้นำ เป็นเรื่องของรัฐบาลเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชากรทุกคนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจเดียวกันทั้งสิ้น และอันที่จริงคนไทยเองก็ได้ประโยชน์เต็มที่ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเช่นกัน เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ เหมือนกับที่บางคนก็ไม่รู้มาก่อนว่าการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC นี้จัดขึ้นในไทยมาร่วม 1 ปีแล้ว

APEC คืออะไร

APEC คือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีเป้าหมายหลักคือมุ่งเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค

ปัจจุบัน APEC มีสมาชิกจำนวน 21 “เขตเศรษฐกิจ” (ไม่เรียกเป็นประเทศ เนื่องจากมีสมาชิกที่ไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศรวมอยู่ด้วย) ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือของ 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ถือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ และรัสเซีย อีกทั้ง APEC ยังมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งโลกเลยทีเดียว ที่สำคัญยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) รวมกันกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาท ซึ่งเกินครึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก APEC จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันราว  2 ใน 3 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของทั้งโลก

ประโยชน์ที่ไทยได้รับในการเป็นเจ้าภาพ APEC

แน่นอนว่าประโยชน์ของการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC ไม่ได้มีแค่ทำให้คนทำงานบางกลุ่มได้หยุดงานเพียงเท่านั้น (แม้ว่าหลายคนจะมองเห็นแต่ภาพนั้น) เพราะการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ย่อมช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งนี่ถือเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และเป็นการประชุมแบบพบปะเจอตัวครั้งแรกในรอบหลายปี ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุด อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับโลก

ในการประชุม “APEC 2022” มีหัวข้อหลักคือ Open Connect Balance หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” มีประเด็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน และการฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทาง และท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีในระหว่างที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวเนื่องด้วยนั้น มีคณะของ 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ จนถึงรัฐมนตรี และผู้นำของประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เดินทางเข้ามาในประเทศ มีการใช้บริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการโรงแรม อาหาร ภาคบริการอื่น ๆ ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว ของที่ระลึก เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลาย ๆ วัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติได้เห็น จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นของคนไทยให้คึกคักขึ้น

ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยเราจะได้ส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

APEC ไม่ใช่เวทีเจรจาการค้า แต่เป็นเวทีสำหรับปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกสนใจ ยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ความเท่าเทียมกัน และการมีประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก อีกทั้งยังมีความร่วมมือในอีกหลายสาขาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นั่นทำให้เวทีการประชุม APEC 2022 กลายเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ประเทศไทยหวังที่จะคว้าผลประโยชน์จากการลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้อย่างคุ้มค่า ลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ผลักดันท่าทีรวมถึงผลประโยชน์ของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ ปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจให้ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการร่วมมือกัน

ข้อมูลจาก APEC 2022 Thailand