Monday, July 16, 2018

ดวงคนวันอังคาร,เสาร์ การงานจะมีปัญหา [จันทร์ทันดวง 09 ก.ค. – 15 ก.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนความรักจะห่างกันไกลหัวใจจะถูกแทรกแซงโดยมือที่ 3

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์ได้รับข่าวร้ายจากทางไกล[จันทร์ทันดวง 02 ก.ค. – 08 ก.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการเงินจะพ้นวิกฤติเฉิดฉายเริ่มมีกินมีใช้

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์แฟนเก่าจะกลับมา[จันทร์ทันดวง 25 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะก้าวหน้าเงินทองจะไหลมาเทมา

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์จะถูกโกงเงิน[จันทร์ทันดวง 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนความรักจะทะเลาะกันถึงขั้นเลิกรา

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัด[จันทร์ทันดวง 11 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะรุ่งโรจน์และมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์จะได้พบคนที่ใช่[จันทร์ทันดวง 4 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการเงินจะขัดสนถูกคนขอยืมแล้วไม่คืน

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์จะได้พบรัก[จันทร์ทันดวง 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหน ความรักอาจจะทะเลาะกันถึงขั้นเลิกรา

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์ป่วยหนัก[จันทร์ทันดวง 21 พ.ค. – 27 พ.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น

คนเกิดวันใดมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกินตัว[จันทร์ทันดวง 14 พ.ค. – 20 พ.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะติดขัด

คนเกิดวันใดการงานจะมีอุปสรรค[จันทร์ทันดวง 7 พ.ค. – 13 พ.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะติดขัด