Saturday, November 17, 2018

อยากรวยหุ้นอย่างใครเค้า เริ่มต้นอย่างไร

การเล่นหุ้น ไม่ยาก! มาดูกันว่าก่อนจะลงทุนกับหุ้น เราควรรู้อะไรบ้าง?

7 ความคิดที่ทำให้ทุกคนมีฐานะการเงินดีขึ้น

ไม่มีใครแก่หรือเด็กเกินไปที่จะเก็บเงินหรอก เปลี่ยนนิสัยเกี่ยวกับการเงินเพื่อฐานะใหม่กันดีกว่า

เป็นคนเซฟๆ ไม่ชอบเสี่ยงๆ ก็รวยจากดอกเบี้ยเงินฝากได้ ถ้าเลือกให้ดี

การเลือกช้อปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยดีๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำอย่างยิ่ง เมื่อมีเงินเย็นอยู่กับตัว

การเป็นเจ้าของรถยนต์ป้ายแดงไม่ใช่เรื่องยาก

อยากเป็นเจ้าของรถป้ายแดง ไม่ยาก แค่ต้องศึกษาตัวเองให้รอบด้าน

“ฟรีแลนซ์” อาชีพอิสระทางเวลา แต่ห้ามอิสระทางการใช้เงิน

มีอิสระในการทำงาน แต่วินัยในการบริหารเงินต้องมา!

เงินนอนนิ่ง ๆ ซื้อกองทุนรวม ก็เพิ่มความรวยได้ ตอน ความเสี่ยงที่คุณเลือกรวยได้

“กองทุนรวมเงินโตด้วยคนบริหารดีที่เจ้าของเงินอยู่นิ่ง ๆได้” รู้จักการลงทุนกับกองทุนรวม ที่เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกนิด แต่ก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

คุณก็สามารถ “รวย” ได้ง่ายๆ ตอน เกษียณ ถ้าออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบจัดเต็ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ใช่ทำให้เรามีเงินใช้น้อยลง แต่ทำให้เรามีเงินไว้ใช้ยามเกษียณต่างหาก!

เก็บเงินเที่ยวเมืองนอก แบบไม่ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิต

เตรียมเปิดบัญชีเก็บเงิน เข้มงวดกับการใช้จ่ายตัวเอง และรู้จักรอคอย

ลาออกจากงานกับเกษียณอายุต้องเตรียมเงินก้อนต่างกันอย่างไร

การจัดการเงินช่วงที่ลาออกจากงาน กับช่วงที่เกษียณอายุ ไม่เหมือนกันนะ!

เตะเงินเก็บยังไงให้เข้า Goal

ใครอยากลงทุนกับหุ้น แต่ไม่เสี่ยงมาก ลองมาทำความรู้จัก DCA เป็นยังไง มาดูกัน