Tuesday, March 26, 2019

มนุษย์เงินเดือนกับ ภาษีเพื่อประเทศ

เช็กตัวเองช่วงยื่นภาษี เราต้องยื่นรึเปล่า เราต้องเสียภาษีรึเปล่า?

เงินออมหมด เพราะป่วย ไม่สนุกแน่

วางแผนการเงินเพื่อสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล

เงินมากจากไหนใครรู้….ใครรวย

เปลี่ยนจากหาช่องทางใช้เงิน เป็นมองหาที่มาของเงิน

4 ข้ออ้างที่มนุษย์เงินเดือนไม่ยอมลงทุน

เหตุผลที่มนุษย์เงินเดือนไม่กล้าลงทุนทางการเงิน แก้ได้ด้วยการบริการจัดการเงินกันใหม่

โปะหนี้บ้านยังไงให้หมดไวทันใจ

หนี้บ้านที่ว่ายาวนานที่สุด ก็มีวิธีทำให้ผ่อนแบบล่นเวลาได้!

ใกล้วาเลนไทน์ทั้งที ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องการเงิน และคู่ครอง

ยิ่งทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยแค่ไหน ก็มีสิทธิเลิกกันได้มากขึ้นเท่านั้น

คนกรุงฯ ชีวิตอยู่ยาก รายได้น้อย รายจ่ายมาก

ค่าครองชีพ ข้าวของแพงขึ้นทุกวัน เราต้องรู้จักจัดการเงินตัวเองทุกๆ 3 เดือนเพื่อตั้งรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เก็บเงินเก็บแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษี

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี