Sunday, March 25, 2018

ขมให้สุดแล้วจะหวานภายหลัง

เรื่องเล่าของรสชาติที่เปรียบกับการใช้ชีวิต

เป็นคนธรรมดานั้นดีที่สุดแล้ว

เป็นคนธรรมดา มีความสุขกับชีวิตปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องทำให้โลกจำ ทำให้คนที่รักเราจำตัวตนที่แท้จริงของเราให้ได้ดีกว่า

อย่าปล่อยให้อดีตทำร้ายใจในปัจจุบัน

เรื่องราวในอดีตที่มันผ่านไปแล้ว ถ้ายังจะแบกมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะรุงรังแล้วยังเป็นภาระต่อใจอย่างมาก

อย่าปล่อยให้เสียงคนอื่นมาดังในหัวเรา

เสียงของคนอื่นที่ดังก้องในหัวเราเป็นเพราะตัวเราเองที่ต้องการทำให้คนอื่นพอใจ

ความสามารถที่ไม่พัฒนามักมีวันหมดอายุ

การทำงานต้องพิสูจน์ด้วยความสามารถ และความรับผิดชอบ ถ้าคุณใช้แต่คำโกหก สุดท้ายความจริงก็จะปรากฎ

จงตกหลุมรักตัวเอง ในสัปดาห์แห่งความรัก

เราจงใช้หัวใจของเรากอดรัดและให้ความรักแก่ตัวเอง จากนั้นมองโลกที่กำลังเต็มไปด้วยความรักอย่างเต็มตา

อย่าปล่อยให้ยักษ์นนทก สิงใจเรา

บทละครรามเกียรติ์ ตอนนี้มีกุศโลบายเพื่อตือนสติผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือ

ทุกหนึ่งปีกับคำสอนของ “นาย” ผู้เป็นครู

ทุกคนจะมีครู ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เรามักจะนึกถึงคำสอนเขาทุกครั้งในยามที่เรามองหาทางออก

แรงบันดาลใจคือไฟฝันคือพลังไปสู่ความสำเร็จ

ความชื่นชอบที่กลายเป็นความประทับใจจะทำให้เกิดพลังในการขับดันตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้

ความสุขจากการมองโลกแบบเด็กๆ

สังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง เด็กในอดีตกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังสับสนในวันนี้