Sunday, April 21, 2019
Home The Mentor คิดนอกใจ

คิดนอกใจ

สหรัฐ ชิดชม นักเขียนรุ่นใหม่ ที่จะนำเอามุมมองความรักและความสัมพันธ์ของเจเนอเรชั่น มาพูดคุยผ่านตัวอักษร เพราะเขาเชื่อว่า ความรักไม่ใช่แค่ร่วมสุข แต่หมายถึงการแบ่งปันทุกความรู้สึก

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

คิดเรื่องความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าแค่ระหว่างคนสองคน

เราไม่ใช่เจ้าของใคร นอกจากตัวเราเอง

เพราะมนุษย์ทุกคนควรมีพื้นที่ถาวรของตัวเองโดยเฉพาะ