Saturday, March 23, 2019

LOSERS – เรื่องเล่าของคนแพ้

มองผู้ชนะ คนประสบความสำเร็จมาเยอะแล้ว ลองมาดูมุมของผู้แพ้ที่จะให้บทเรียนเราได้อีกมุมหนึ่ง

“วันที่ถอดหมวก” ว่าด้วยอิสรภาพแห่งตัวตน

"บางคนเป็นทุกข์เพราะครอบงำคนอื่นไม่สำเร็จ ส่วนบางคนเป็นทุกข์เพราะถูกผู้อื่นครอบงำ"

‘ภาพลักษณ์ไอดอล’ บางครั้งมันก็หลอกตา

ภาพลักษณ์ที่เป็นลักษณะนิสัยที่แท้จริงของศิลปินนั้น แทบไม่มีใครรับรู้ได้เลยว่าตัวตนจริงๆ ของพวกเขาเป็นอย่างไร?

แกะตัวอย่างหนัง Avengers : Endgame บทสรุปจะเป็นอย่างไร?

เจาะตัวอย่าง Endgame เตรียมตัวให้พร้อมก่อนดูบทสรุป