Wednesday, January 16, 2019

หลายเหตุผลที่ว่า ทำไมคนไทย ควรเรียนรู้การดูงานศิลปะที่ดี?

งานศิลปะในเมืองไทยถึงแม้จะได้รับการยอมรับ แต่ในเรื่องมารยาทในการเข้าชมผลงานของคนไทยบางส่วนยังต้องมาปรับความเข้าใจกันอีกมาก