Friday, September 22, 2017
Home Fit 360 ชีวิตติดรองเท้า

ชีวิตติดรองเท้า

เลือกสตั๊ดไม่สตั๊น (ตอนที่ 2)

ถึงตอนนี้ผมแจกแจงสตั๊ดกว่า 30 รุ่นย่อยเข้าไปแล้ว ฉะนั้นแปะคอลัมน์ผมไว้เลย เวลาไปซื้อจะได้ไม่เคอะเขิน

เลือกสตั๊ด ไม่สตั๊น!

นึกภาพเวลาเดินไปซื้อสตั๊ด แล้วเจอสินค้ากว่า 50 รุ่นวางเรียงราย เป็นใครก็ต้องสตั๊น!

ครั้งแรกกับ “ชีวิตติดรองเท้า”

“ชีวิตติดรองเท้า” คอลัมน์ใหม่โดยผู้ชายรักกีฬาคนหนึ่ง ที่ขายรองเท้าฟุตบอลนาน 8 ปี สัมผัสสตั๊ดมาแล้วกว่าหมื่นคู่