มนุษย์เงินเดือนกับ ภาษีเพื่อประเทศ

ปกติผู้ที่ทำงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนผู้มีเงินได้ทุกคนจะมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องยื่นภาษีนะรู้ยัง…แต่…เงินได้เท่าไหร่ล่ะถึงจะเสียภาษี

สรุปให้เลยแล้วกันนะคะ คนไทยทั้งหลาย

1. คนที่ไม่ต้องยื่นภาษีคือ มีเงินเดือนไม่เกิน ฿10,000
2. คนที่ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี คือ คนที่เงินเดือนไม่เกิน ฿26,583.33
3. คนที่ต้องยื่นภาษี และเสียภาษีด้วย คือ คนที่เงินเดือนเกิน ฿26,583.33

ตามกฏหมายกำหนดชัดเจนนะจ๊ะว่า บุคคลทุกคนที่มีรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี

ซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะคำนวณจาก เงินได้สุทธิซึ่งก็คือคำนวณจาก

เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

หากเงินได้สุทธิไม่เกิน ฿150,000 จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แล้วเราต้องเสียภาษีอัตราที่เท่าไหร่ ก็ขึ้นกับเงินได้สุทธิ หลังหักลดหย่อนรายการต่างๆ แล้วเรามีรายเหลือเท่าไหร่นั่นเอง

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้ในการคำนวนภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ปรับปรุงใหม่)
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)
0-150,000 ได้รับการยกเว้น
150,001-300,000 ร้อยละ 5
300,001-500,000 ร้อยละ 10
500,001-750,000 ร้อยละ 15
750,001-1,000,000 ร้อยละ 20
1,000,001-2,000,000 ร้อยละ 25
2,000,001-5,000,000 ร้อยละ 30
5,000,001 ขึ้นไป ร้อยละ 35

เมื่อเรารู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ และ หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายแล้ว เราเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ ในแต่ละปี เราก็จะสามารถวางแผนซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีต่างๆ ได้ถูกต้องเเละเหมาะสม เมื่อถึงเวลาที่ต้องยื่นภาษีก็ต้องไม่ปวดหัวอีกต่อไป

โดยในปัจจุบัน มีโปรแกรมคำนวณภาษีอย่างง่ายให้เราใช้งานผ่านเวปไซต์ หรือแม้กระทั่ง แอปพลิเคชั่น อย่าง https://www.itax.in.th/ iTAX ProApplication ลองคำนวณดูก่อนยื่นภาษี และอย่าลืมนะคะว่ายื่นภาษีได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะจ๊ะ