บันไดฝั่งไหนขึ้น บันไดฝั่งไหนลง

อยากรู้ไหมว่า อิทธิจากการใช้ชีวิตของเรามีผลต่อภาพที่เราเห็นหรือไม่ ลองดุรูปบันไดที่ปรากฎแล้วบอกมาซิว่า บันไดฝั่งไหนคือบันไดที่ใช้เดินขึ้นและ บันไดฝั่งไหนคือบันไดที่ใช้เดินลง

เฉลย : การดูภาพนี้และคำเฉลยนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับอิทธิพลในการอ่านมาแบบไหน แบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น หรือ แบบอาหรับ 

บันไดขึ้นฝั่งขวา บันไดลงฝั่งซ้าย 

คนส่วนใหญ่ที่ดูภาพนี้จะเห็นว่าบันใดฝั่งซ้ายคือบันไดทางขึ้น และ บันฝั่งขวาคือบันไดทางลง ที่เป็นเช่นนั้นมาจากอิทธิพลการอ่านหนังสือจากทางตะวันตกที่จะอ่านจากขวาไปซ้าย ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือจากขวาไปซ้าย ก็จะเห็นว่าบันไดฝั่งขวาคือขึ้นบันไดฝั่งซ้ายคือลง 

บันไดขึ้นฝั่งซ้าย บันไดลงฝั่งขวา

ในทางกลับกันคนในประเทศที่อ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา อย่างในอาหรับ ก็จะเห็นบันไดฝั่งซ้ายคือขึ้น และ บันไดฝั่งขวาคือลง