เมื่อพ่อแม่ทำให้ลูกเชื่อว่า “ความรักไม่เคยมีอยู่จริง”

ความสัมพันธ์ที่จะถูกยกมาเขียนถึงในสัปดาห์นี้ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในรูปแบบของหนุ่มสาว แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกกับผลกระทบที่มีต่อเด็ก ในกรณีที่พ่อแม่นั้นมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ Hijackal® Parent (เป็นคำจำกัดความของ ดร. โรแบร์ต้า แชลเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว) โดยลักษณะของ Hijackal® Parent นั้นหมายถึง คู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรัก แต่อาจเป็นฝ่ายชาย หรือ ฝ่ายหญิง ตัดสินใจร่วมชีวิตกัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือใช้กำลังบังคับ หรือแย่งชิงอีกฝ่าย เพื่อสนองความต้องการของตนเอง

ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่เกิดและโตมา มองภายนอกพวกเขาอาจไม่มีปัญหาอะไร แต่ในใจลึก ๆ ของเด็กเหล่านี้ล้วนไม่โอเค เพราะพวกเขาสามารถสัมผัสได้ว่า ความรักระหว่างพ่อและแม่นั้น ไม่เคยมีอยู่จริงและด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างคนต่างอยู่กันโดยผลประโยชน์ จะทำให้เด็กเหล่านี้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกัน

แบบแรก พวกเขาไม่เชื่อในความรัก และไม่คิดว่ามีใครรักจริง

แม้ว่า เด็กที่โตมาในครอบครัวที่อยู่กันด้วยความจำยอมจะบอกว่า พวกเขารักคุณจริง หรือพวกเขารู้จักความรัก แต่การเติบโตมา โดยที่เห็นมาโดยตลอดว่า ระหว่างพ่อและแม่นั้นไม่เคยมีความรักอยู่จริง ทำให้พวกเขาไม่เชื่อในเรื่องความรัก และไม่คิดว่าจะมีใครรักพวกเขาจริง

แบบที่สอง พวกเขาไม่เคยเชื่อใจใคร

ถึงไม่แสดงออก หรือแสดงออกด้วยคำพูดว่า “เราไว้ใจ” แต่ลึก ๆ ในใจเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไร้รักนั้น จะมีความรู้สึกเล็ก ๆ ติดอยู่ในใจตลอดเวลาว่า เขาไม่สามารถไว้ใจใครได้ เขาจะกังวลใจเสมอ และมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ว่า “เขาหรือเธอ กำลังโกหกฉันอยู่หรือเปล่า”

แบบที่สาม พวกเขาไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใคร

การเปิดใจหรือสนิทสนมกับใครสักคนต้องใช้ความเชื่อใจกัน แต่เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่จำใจอยู่ด้วยกันนั้น จะมีความรู้สึกไม่กล้าสนิทสนมกับใครมากนัก เพราะกลัวว่า วันหนึ่งพวกเขาจะเจ็บปวดเหมือนที่เห็นพ่อหรือแม่เจ็บปวด แม้ว่า คนภายนอกจะรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ แต่จริง ๆ แล้วเด็กที่โตมาในครอบครัวลักษณะนี้ จะสร้างกำแพงไว้สูงมาก และเป็นเพียงแค่พวกเขาเท่านั้น ที่จะลดกำแพงลงได้ด้วยการเปิดใจให้กับคนที่มีความจริงใจอย่างแท้จริง

ทั้งหมดนี้ คือ พฤติกรรมบางส่วนของเด็กที่ต้องเติบโตมาโดยที่พ่อและแม่ อยู่ด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ของอีกฝ่าย จนทำให้เด็กสัมผัสได้ว่า ความรักที่ไม่เคยมีอยู่จริงในครอบครัว ถ้าคุณรู้สึกว่า ตนเองต้องเติบโตมาแบบนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างความเชื่อของคุณเสียใหม่ และลองเปิดใจให้กับคนรอบข้างที่คุณคิดว่า น่าจะไว้ใจเขาได้ ค่อย ๆ ลดกำแพงความไม่ไว้วางใจของคุณลง จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ว่า ความรักที่แท้จริงนั้น มีความสวยงามเพียงใด