เพียงปลายนิ้วคลิก ! คอร์สเรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

คำว่า #การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ยังเป็นคำที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะปัจจุบันที่ไอทีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดช่องทางการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน หรือภายในรั้วมหาวิทยาลัยอีกแล้ว

และในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เรียนฟรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนจะมีหลักสูตรใด และมหาวิทยาลัยไหนบ้างนั้น ลองไปดูกัน

CHULA MOOC

ภาพจาก mooc.chula.ac.th

เมื่อช่วงปลายปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบของขวัญสู่สังคม เนื่องในโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี ด้วยการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เรียนฟรี ! และเมื่อเรียนจบผ่านเกณฑ์ตามที่รายวิชากำหนดไว้ ก็จะได้รับ Certificate of Completion หรือใบรับรองของหลักสูตรนั้น ๆ

โดยคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC ที่เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนนั้น มีให้เลือกจากหลากหลายคณะ อาทิ

 • คณะนิติศาสตร์ : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา หรือหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : การทำความเข้าใจงบการเงิน หรือการตลาดในศตวรรษที่ 21
 • คณะอักษรศาสตร์ : เคล็ดวิชาค้นคว้ากระบวนท่านำเสนอผลงาน หรือภาษาอาหรับเบื้องต้น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ : การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมของเรา
 • คณะนิเทศศาสตร์ : ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก หรือการสร้าง Infographics What & How?
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์
 • สถาบันการศึกษา : มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด Conversation มั่นใจ

ทั้งนี้ คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC ที่จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนในแต่ละเดือนจะสลับสับเปลี่ยนกันไป ดังนั้น ผู้ที่สนใจอยากฝึกทักษะความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถอัพเดทข่าวสารผ่าน www.mooc.chula.ac.th และ www.facebook.com/CHULAMOOC/

Thai MOOC

ภาพจาก thaimooc.org

เป็นการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการทลายกำแพงความรู้ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงวิชาความรู้แบบไม่มีอุปสรรคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือเรียนเวลาใดก็ได้

และปัจจุบัน Thai MOOC มีวิชาให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาทางการศึกษา หรือสาธารณสุข เป็นต้น โดยรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดนั้น เป็นรายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการ Thai MOOC เป็นผู้สอนทั้งสิ้น

สำหรับรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ

 • วิชาการออกแบบวงจรลำดับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิชาเภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิชาคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • วิชาภัยพิบัติใกล้ตัว : มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ Thai MOOC ยังมีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในระบบว่า ผู้เรียนเคยเข้าเรียนมาแล้วกี่ครั้ง ผลการทดสอบเป็นเช่นไร ประเมินวัดผลผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ฉะนั้น หากในอนาคตผู้เรียนจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเทียบการเรียนกับในระบบจริงของสถาบันนั้น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากคุณสนใจเรียนรู้ เพื่อให้ก้าวทันโลก หรือต้องการต่อยอดความรู้เดิมของตน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.thaimooc.org