รวมงานวิ่งเดือนธันวาคม 2561 ที่สายวิ่งไม่ควรพลาด

RUN FOR BETTER LIFE 2018

ภาพจาก : https://www.facebook.com/kapiminimarathon/

เชิญร่วมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกับมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทการแข่งขันมีทั้งแบบ 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญ แต่สำหรับ 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร VIP จะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญและถ้วยเกียรติยศพร้อมจารึกชื่อ นอกจากเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วรายได้จากการวิ่งยังนำไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนวัดโป่งคำและบ้านแม่สะนาน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วันที่ : 2 ธันวาคม 2561
ระยะทางวิ่ง : 3 กิโลเมตร , 10 กิโลเมตร
เวลาปล่อยตัว : 06.30 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาบัตร : 3 , 10 กิโลเมตร (ราคา 450 บาท) / 3 , 10 กิโลเมตร VIP (ราคา 1,900 บาท )
รายละเอียดกิจกรรม : https://www.bookzy.co.th/

RUN FOR THE JUNGLE 2018

ภาพจาก : http://www.kntrun.com/event-info.php

งานกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เดิน – วิ่งการกุศล (ครั้งที่ 24) เพื่อระดมซ่อมแซมปราการทางน้ำ เพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง รางวัลและของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรก ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท และเสื้อเบลเซอร์ ,ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 5 ชาย – หญิง จะได้รับถ้วยรางวัล ไปจนถึงผู้เข้าเส้นชัยทุกคนก็จะได้รับเหรียญรางวัลเพื่อป่าแผ่นดินเกิด และงานนี้มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น บริการห้องพักห้องรับรองของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทสำหรับนักวิ่งต่างจังหวัด ,น้ำดื่มทุก 2 กิโลเมตร ,บริการหน่วยปฐมพยาบาลตลอดการการแข่งขันและบริการตรวจเช็คหัวใจ ความดันฟรี ,บริการนวดและครีมนวดกล้ามเนื้อ ,บริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ฟรี ฯลฯ

วันที่ : 5 ธันวาคม 2561
ระยะทางวิ่ง : 2.5 กิโลเมตร , 10.5 กิโลเมตร
เวลาปล่อยตัว : 05.30 น.
สถานที่ : สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต
ราคาบัตร : 2.5 กิโลเมตร , 10.5 กิโลเมตร ( ราคา 500 บาท ทุกระยะ)
รายละเอียดกิจกรรม : http://www.kntrun.com/

เดินวิ่งการกุศล 125 ปี 6 แผ่นดิน สภากาชาดไทย “วิ่งกระตุกหัวใจ” 2018

ภาพจาก : http://www.forrunnersmag.com/events/eventinfo.php?eventid=6604

กิจกรรมภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง อายุยืนยาว หากท่านใดไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถร่วมบริจาคซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 045 304670-2 ได้อีกด้วย

วันที่ : 9 ธันวาคม 2561
ระยะทางวิ่ง : 3.9 กิโลเมตร , 10 กิโลเมตร
เวลาปล่อยตัว : 04.30 น.
สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ราคาบัตร : 3.9 กิโลเมตร , 10 กิโลเมตร (ราคา 800 บาท ทุกระยะ)
รายละเอียดกิจกรรม : http://www.thaiticketmajor.com/

THAILAND INTERNATIONAL HALF MARATHON 2018

ภาพจาก : https://www.facebook.com/events/194250407933740

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 จัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและห่างไกลยาเสพติด ใช้การวิ่งเพื่อเป็นสื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทย ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไปจนถึง นำรายได้ไปพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การวิ่งนี้จะมีการจัดอันดับการแข่งขัน นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรก ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันอันดับ 1 – 5 แต่ละประเภทชาย – หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ,นักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญผู้พิชิตหลังเข้าเส้นชัยและเสื้อที่ระลึก

วันที่ : 16 ธันวาคม 2561
ระยะทางวิ่ง : 5 กิโลเมตร , 10 กิโลเมตร ,21 กิโลเมตร
เวลาปล่อยตัว : 04.00 – 04.45 น.
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
ราคาบัตร : 5 กิโลเมตร (ราคา 600 บาท) , 10 กิโลเมตร (ราคา 600 บาท) , 21 กิโลเมตร (ราคา 1,000 บาท)
รายละเอียดกิจกรรม : http://www.thailandhalfmarathon.com/

“ก้าวด้วยธรรม” เพื่อ 17 โรงพยาบาล 2018

ภาพจาก : https://cdn.youtripper.com/kdd-marathon/kdd-new-donate-1.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยใน 17 โรงพยาบาล 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.โรงพยาบาลละหานพราย จังหวัดบุรีรัมย์ 3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี 4.โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 5.โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ,โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ,โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ,โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 9.โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 10.โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11.โรงพยาบาลสมเด็จพระญานสังวร จังหวัดเชียงราย 12.โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 13.โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 14.โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย 15.โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 16.โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 17.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระราชูปถัมภ์ มีความตั้งใจจะสานต่อโครงการที่พระองค์ได้ดำริและทรงบำเพ็ญไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนที่เผชิญโรคภัยไข้เจ็บ จึงจัดทำกิจกรรมเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม งานนี้ไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น

วันที่ : 16 ธันวาคม 2561
ระยะทางวิ่ง : 5 กิโลเมตร , 10.5 กิโลเมตร
เวลาปล่อยตัว : 05.15 น.
สถานที่ : วัดบวรนิเวศวิหาร
ราคาบัตร : 5 , 10.5 กิโลเมตร (ราคา 500 บาท) / 5 , 10.5 กิโลเมตร VIP จะได้รับ “พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภ.ป.ร.” (ราคา 1,000 บาท)
รายละเอียดกิจกรรม : https://www.youtripper.com/