เป็นผู้รู้ก่อนใช่ว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกเสมอไป

การติดตามข่าวสารในปัจจุบันนั้น เรียกได้ว่า ต้องเสพกันอย่างมีสติ เพราะช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารนั้น มาจากหลากหลายรูปแบบ ดังเช่นข่าวของการสูญเสียประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ที่การนำเสนอข่าวในช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความสับสน ไม่เพียงแค่สื่อไทยเท่านั้น แต่สื่อในต่างประเทศเอง ก็ยังมีความสับสน รวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียของครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุ จนทำให้เกิดการส่งต่อข่าวสาร หรือแชร์ข่าวสารที่ผิดพลาด

ทั้งนี้ ผู้ที่เสพข่าวในปัจจุบัน ควรระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร พิจารณาการนำเสนอว่า ตั้งอยู่บนความเป็นจริงมากเพียงใด เลือกรับสารจากสื่อหลักที่เป็นสำนักข่าว และถ้าเอาให้ถูกต้องที่สุด คือ รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน แม้จะช้าไปบ้าง แต่ก็หมายถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และทำไมรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจึงเป็นการรับข่าวสารที่ดีสุดนั้น มาดูเหตุผลกัน

เนื้อหาจะถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใด ๆ นั้นถือว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด และสื่อหลักจะใช้มาอ้างอิง เพราะมีการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ดังเช่นเหตุการณ์เครื่องบินตก หรืออุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ เหล่านี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนจะส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงมีการสอบสวนและตรวจสอบ ก่อนจะสรุปออกมาเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบในระยะยาว ก็จะมีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด 

ทั้งนี้ ประกาศอย่างเป็นทางการนั้น หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ การทำประกาศอย่างเป็นทางการ หมายถึง การตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลว่า สามารถสอบทวนกลับไปได้ และหมายถึง การเขียนและสะกดคำอย่างถูกต้อง พร้อมภาพประกอบที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

เนื้อหาได้รับความยินยอมให้เปิดเผยจากครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งสำคัญของประกาศอย่างเป็นทางการ คือ บุคคลที่สามที่อยู่ในเนื้อหา หรือครอบครัวของผู้ที่เสียหาย ก่อนที่ประกาศอย่างเป็นทางการจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น จะต้องมีการสอบถามความถูกต้อง จากคนภายในครอบครัว รวมไปถึง การสอบถามเรื่องความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยข้อมูล หรือไม่ให้เปิดเผยข้อมูลตามสิทธิเบื้องต้น เพราะการเปิดเผยข้อมูลในบางเรื่องนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวของผู้เสียหายได้

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบคือผู้จัดทำประกาศอย่างเป็นทางการ 

การควบคุมเนื้อหาของสื่อในต่างประเทศนั้น เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด ทำให้มีข้อกำหนดว่า สื่อไม่สามารถเขียนหรือนำเสนอเหตุการณ์ด้วยการฟันธงว่า ใครเป็นผู้สูญเสียในเหตุการณ์ จะต้องรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อน ดังเช่นเหตุการณ์ความสูญเสียของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานั้น

สื่อหลักในต่างประเทศต้องรอ ประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจเมืองเลสเตอร์ก่อนถึงจะเขียนข่าวหรือเสนอข่าวว่ามีการเสียชีวิตได้ โดยก่อนหน้านี้ จะนำเสนอเพียงว่า มีใครอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบ้าง

ทั้งหมดนี้ คือ แนวทางในการนำเสนอ หรือรับข่าวสารในปัจจุบันที่โลกของข้อมูลข่าวสารนั้น กลายเป็นมหาสมุทรข้อมูลที่สามารถส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การเป็นผู้รู้ก่อน ก็ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลของคุณถูกเสมอไป