อยากกู้เงินคนอื่น ต้องสร้างเครดิตอย่างไร

ในชีวิตประจำวันของคนไทยหลายคน ที่เริ่มเช้าสู่วัยทำงาน มักจะคิดเรื่องการกู้ หรือ ขอสินเชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่อยากได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครดิตด้านการเงินที่ดี เพราะเมื่อเรามีเครดิตทางการเงินที่ดีแล้ว เราจะสามารถต่อยอดการลงทุน และการกู้ยืมขอสินเชื่อต่าง ๆ แล้วการสร้างให้เกิดเครดิตที่ดี เพื่อที่จะขอสินเชื่อเพื่ออนาคตในระยะยาว ต้องทำอย่างไร

1. เลือกก่อนว่าจะกู้อะไร กู้เพื่ออะไร กู้แล้วได้อะไร

การตัดสินใจกู้เงิน หรือขอสินเชื่อจากธนาคารในแต่ละครั้งคุณต้องมั่นใจว่า มันคือ การตัดสินใจกู้โดยไม่วู่วาม มันคือการตัดสินใจกู้เพื่ออนาคตในระยะยาว  หลายคน เรียนจบมาทำงานได้ก็เลือกกู้ซื้อรถยนต์ก่อนเพื่อน ซึ่งต้องเป็นภาระให้ตัวเองไปในระยะยาว ทั้งๆ ที่รถยนต์เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย และ ยังหาซื้อใหม่ได้เสมอ แต่ถ้าเลือกเก็บเงิน เก็บเครดิตของวงเงินสินเชื่อตัวเองเพื่อกู้ซื้อบ้านหรือที่ดิน เพื่อเป็นสินทรัพย์ก่อน และเป็นสินทรัพย์ที่นับวันจะหายากขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นการกู้เพื่อแผนระยะยาวมากกว่า

2. เมื่อเลือกแล้วว่าจะกู้อะไร ก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเอง

เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าเราสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ก้อนนั้นได้ และ มีประวัติการส่งคืนหนี้ที่ดีมากพอ เช่น เริ่มใช้บัตรเครดิตบ้าง และจ่ายให้เต็มจำนวน ตามกำหนด เพื่อสร้างประวัติที่ดีของการชำระหนี้นั่นเอง หรือจ่ายบิลโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟให้ตรงเวลา

3. พยายามให้มีเงินเข้า-ออกธนาคารอยู่สม่ำเสมอ

และ ไม่เป็นการเอาเข้าแล้วออกทันที ควรมีเงินที่ตัดออกมาแต่ละเดือนเพื่อคงค้างอยู่ในธนาคารเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน สะสมเงินก้อนนั้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ธนาคารเห็นสภาพคล่องทางการเงินส่วนตัวของคุณเอง โดยธนาคารแต่ละแห่งจะมีการวัดความมีสภาพคล่องส่วนตัว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อทั้งสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน อย่างบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยดูจาก ระยะเวลาการฝากถอนเงินก้อนนั้นๆ รวมทั้ง เงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชี อีกด้วย

4. ถ้ามีบัตรเครดิตหลายใบให้ยกเลิกเหลือใบที่สำคัญ

และจำเป็นใช้งานจริงๆ เพื่อให้วงเงินของสินเชื่อไม่ล้นจนไม่สามารถกู้สินเชื่อก้อนใหญ่ๆ ได้ การใช้บัตรเครดิตก็มีทั้งข้อดี เพราะช่วยสร้างเครดิตที่ดีในระบบธนาคารได้หากเรารู้จักใช้มัน

5. หน้าที่การงานก็มีผลสำคัญมากลำดับต้นๆ ต่อการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับการขอสินเชื่อแต่ละประเภท บางธนาคารจะมีการจัดลำดับลูกค้า เกรด A B C D ซึ่งส่งผลต่อความยากง่ายให้การพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ทำงานในบริษัทมหาชน จบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ศึกษาจบในระดับปริญญาโท ก็อาจได้เป็นลูกค้าเกรด A และได้รับการพิจารณาสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้น

6. ถามตัวเองว่าเรามีเครดิตมากน้อยแค่ไหน

ก็ให้เลือกกู้ตามเครดิตที่เรามี นั่นก็หมายถึงความสามารถในการรับภาระการจ่ายหนี้นั่นเอง

เพราะฉะนั้นความสำคัญทางการเงิน หรือ การรักษาและสร้างเครดิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนทุกคน ไม่ว่าจะคนรวยมีเงินร้อยล้าน หรือ คนจนมีเงินไม่กี่สิบบาท เพราะถือเป็นความซื่อสัตย์ และรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเอง