คนเกิดวันใดมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกินตัว[จันทร์ทันดวง 14 พ.ค. – 20 พ.ค. 61]

จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้ดวงของคนวันไหนการงานจะติดขัดและดวงของคนวันไหนความรักมีเกณฑ์ทะเลาะกันถึงขั้นเลิกรา